Šest miliard na zlepšení ovzduší

Ostrava - Třiatřicet projektů za šest miliard korun na zlepšení ovzduší schválila krajská pracovní skupina. Peníze z operačního programu Životní prostředí dostanou například ArcelorMittal, Třinecké železárny nebo vítkovické strojírny. Emise škodlivin by se tak měly snížit až o jednu sedminu. Pocítit by to měli i lidé v blízkosti průmyslových firem.

V sousedství ArcelorMittalu bydlí Nadkanští už dvacet let. A stejně jako většina ostatních i jejich dvě dcery tráví zimu spíš než sněhovými radovánkami doma v posteli. „Děti jsou nemocné, chodíme neustále k dětskému lékaři. Mají bronchitidy, dýchací problémy,“ potvrdil Jiří Nadkanský, obyvatel Ostravy-Radvanic. Kvůli špatnému ovzduší se čím dál tím víc lidí z Radvanic stěhuje. Pomoci tak mají peníze z Evropské unie. Dostali je hlavní velké průmyslové podniky, které se na špinavém ovzduší výrazně podílí. „Vybudování tkaninových filtrů sníží emise prachu z aglomerace jih o 70 procent, dále o 90 procent dioxinů, jedná se o nejlepší dostupnou technologii na světě,“ tvrdí mluvčí ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá-Dvořáková. Jenomže podle občanského sdružení Vzduch se měly peníze použít jinde a ne je dát největším znečišťovatelům. Ti by totiž na ekologizaci svých provozů museli stejně přistoupit.

Video Reportáž Radka Wiglasze
video

Reportáž Radka Wiglasze

„ArcelorMittal má povinnost nainstalovat nejlepší povinné techniky, jinak by nezískal integrované povolení a musel by tu aglomeraci uzavřít,“ uvedl Vladimír Burda z občanského sdružení Vzduch.

„Jediným výsledkem, kdyby tato veřejná podpora nebyla možná, by bylo, že by museli zvýšit ceny svých produktů a mohli by se stát nekonkurenceschopnými a to by mohlo znamenat až 40 tisíc nezaměstnaných,“ vysvětluje náměstek hejtmana Miroslav Novák. Jenomže tomu, že budou dýchat čistější vzduch, lidé v Radvanicích a Bartovicích moc nevěří. Můžou za to hlavně zprávy od odborářů z Mittalu, podle kterých se připravuje útlum hutě a její stěhování do Polska, kde jsou limity vypouštění škodlivin pětkrát vyšší.