Šest miliard na zlepšení ovzduší

Ostrava - Třiatřicet projektů za šest miliard korun na zlepšení ovzduší schválila krajská pracovní skupina. Peníze z operačního programu Životní prostředí dostanou například ArcelorMittal, Třinecké železárny nebo vítkovické strojírny. Emise škodlivin by se tak měly snížit až o jednu sedminu. Pocítit by to měli i lidé v blízkosti průmyslových firem.

V sousedství ArcelorMittalu bydlí Nadkanští už dvacet let. A stejně jako většina ostatních i jejich dvě dcery tráví zimu spíš než sněhovými radovánkami doma v posteli. „Děti jsou nemocné, chodíme neustále k dětskému lékaři. Mají bronchitidy, dýchací problémy,“ potvrdil Jiří Nadkanský, obyvatel Ostravy-Radvanic. Kvůli špatnému ovzduší se čím dál tím víc lidí z Radvanic stěhuje. Pomoci tak mají peníze z Evropské unie. Dostali je hlavní velké průmyslové podniky, které se na špinavém ovzduší výrazně podílí. „Vybudování tkaninových filtrů sníží emise prachu z aglomerace jih o 70 procent, dále o 90 procent dioxinů, jedná se o nejlepší dostupnou technologii na světě,“ tvrdí mluvčí ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá-Dvořáková. Jenomže podle občanského sdružení Vzduch se měly peníze použít jinde a ne je dát největším znečišťovatelům. Ti by totiž na ekologizaci svých provozů museli stejně přistoupit.

„ArcelorMittal má povinnost nainstalovat nejlepší povinné techniky, jinak by nezískal integrované povolení a musel by tu aglomeraci uzavřít,“ uvedl Vladimír Burda z občanského sdružení Vzduch.

„Jediným výsledkem, kdyby tato veřejná podpora nebyla možná, by bylo, že by museli zvýšit ceny svých produktů a mohli by se stát nekonkurenceschopnými a to by mohlo znamenat až 40 tisíc nezaměstnaných,“ vysvětluje náměstek hejtmana Miroslav Novák. Jenomže tomu, že budou dýchat čistější vzduch, lidé v Radvanicích a Bartovicích moc nevěří. Můžou za to hlavně zprávy od odborářů z Mittalu, podle kterých se připravuje útlum hutě a její stěhování do Polska, kde jsou limity vypouštění škodlivin pětkrát vyšší.