Vítězství v tendru nakonec přerostlo v hrozbu desetimilionové pokuty

Mariánské Lázně - Posledních dvanáct let Miroslava Slepičková úspěšně budovala a vedla svojí zahradnickou firmu. Dnes jí hrozí zákaz účasti na veřejných zakázkách a pokuta deset milionů korun. Důvodem je vítězství v tendru na zahradnické práce v Mariánských Lázních. Výsledkem řady zvláštních okolností je totiž to, že lukrativní zakázku nakonec nezíská vítězná paní Slepičková, ale poražená firma, kterou spoluvlastnil europoslanec Pavel Poc. Jeho manželka byla přitom v době výběrového řízení vedoucí odboru životního prostředí na úřadě, který soutěž vyhlašoval.

Zadavatelem veřejné zakázky bylo město Mariánské Lázně. Šlo například o údržbu centra lázní. Lukrativní zakázka byla na pět let a odhadní cena byla stanovena na pětatřicet milionů korun. Aby firma paní Slepičkové splnila podmínky zadávacího řízení, musela se spojit s další firmou, tou byla firma Skanska. Ve výběrovém řízení byly pouze dva uchazeči. Sdružení Skanska – Slepičková a firma Zahradní a parková spol. s.r.o.  I přes náročné podmínky zvítězilo právě Sdružení Skanska – Slepičková.

Lucie Nováková, ředitelka odboru komunikace Skanska a.s.

„To  výběrové  řízení  mělo  dle našeho  názoru  tak  složité  a  specifické  podmínky  v zadání,  až  vlastně  na  hraně  diskriminace,  že  jsme  byli  nuceni utvořit sdružení tak,  abychom splnili kvalifikační předpoklady. Což v případě firmy, jako je Skanska, je trošku s podivem.“


Vítězství v soutěži se ale velmi rychle ukázalo být Pyrrhovým vítězstvím

Krátce po vyhlášení výsledků podala poražená firma námitky proti rozhodnutí komise. Napadla pravdivost údajů uvedených v nabídce vítěze, nízkou cenu i kvalifikaci managmentu vítěze. Není sice nic neobvyklého, že se poražená firma brání, velmi neobvyklé ale bylo, že námitky poraženého uchazeče obsahovaly i informace, které uvedl vítěz ve své nabídce. A ta nebyla veřejně přístupná. Firma, která prohrála, například přesně věděla, že na referenčním listu paní Slepičkové chyběl konkrétní údaj o metrech čtverečních vysázených květin letniček, nebo jaké vzdělání má vedoucí pracovník z firmy Skanska. Jak se mohla k těmto údajům dostat?

Zpívající fontána v Mariánských Lázních
Zpívající fontána v Mariánských Lázních

Společníkem poražené firmy byl do loňského prosince europoslanec RNDr. Pavel Poc. Jeho žena RNDr. Lenka Pocová byla v té době vedoucí odboru životního prostředí, tedy odboru, který pracoval na zadávacích podmínkách pro soutěž. Za zadavatele soutěže byla paní Pocová i kontaktní osobou pro uchazeče. Logicky se nabízí otázka, zda se poražená firma nemohla dostat k informacím přes svůj osobní kontakt na městě. Pocová toto odmítá a dodává, že ani neměla možnost do nabídek nahlédnout. 

Tak či onak, rada města Mariánské Lázně měla na základě námitek rozhodnout, kdo je tedy vítěz, ale překvapivě nerozhodla. Poražená firma proto hned podala návrh na přezkoumání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle něj porušil zákon zadavatel. Například špatně vyhodnotil vzdělání paní Slepičkové, která formálně není zahradnicí, protože na to nemá maturitu. Úřad ale nepřezkoumával zdroj informací uvedených v návrhu poražené firmy a nakonec zakázal uzavřít smlouvu s vítězem. Protože však v soutěži zbyla jen jedna firma, zadavatel zrušil soutěž.

Letos v květnu pak dostala paní Slepičková dopis z ÚOHS. Úřad s ní zahájil nové správní řízení, ve kterém jí hrozí pokuta až deset milionů korun a zákaz účasti ve veřejných zakázkách po dobu tří let. Důvod? Neuvedla prý pravdu o osázených metrech čtverečních letničkami.

Miroslava Slepičková:

„Dneska mám problémy docela závažné a jde o existenci mé firmy. Nejen, že člověk za rok prohraje výběrové řízení, ale pak je vlastně ještě na základě podvodu vláčen někde, kde být vůbec nemusí.“


Video Podivný tendr v Mariánských Lázních
video

Podivný tendr v Mariánských Lázních