Nová ostravská výstava mapuje historické proměny území Karoliny

Ostrava - Ostravský magistrát připravil společně s archivem výstavu Kdysi na Korlině aneb Když za humny vyrostou doly hutě. Expozice složená z dobových fotografií, různých plánů, stevbních výkresů a jiných archiválií mapuje historický vývoj prostoru u Frýdlantských mostů zvaného Karolina.

„Výstava v kostce přibližuje dramatickou proměnu této kdysi zemědělské oblasti s mlýnem za městskými hradbami v průmyslovou zónu, postupně splývající s městem,“ uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. Dodala, že diváci mohou prostřednictvím archivních materiálů sledovat příchod investorů a technologickou i majetkovou provázanost jednotlivých subjektů na tomto území. „Pojmenování bylo odvozeno od prvního průmyslového podniku, kterým byla jáma Karolina, kterou začali těšaři hloubit v roce 1842,“ doplnila Vojkovská. Dokumenty a fotografie ilustrují vznik i zánik dalších továren - koksovny, hutě, elektrárny a chemičky. Výstava se věnuje také historii jámy Šalamoun a strojírny se slévárnou firmy Elbertzhagen a Glassner, podnikům, které od Karoliny oddělovala báňská dráha a Ostravsko-frýdlantská dráha.

Dnes je na tomto území obrovský obchodní dům a nové komplexy kanceláří a bytů. Vernisáž výstavy, která je hned při vstupu na radnici, bude v úterý odpoledne. Otevřeno je tam denně.