V Liberci „promovali“ první absolventi letní Dětské univerzity

Diplomy stvrzující úspěšné absolvování letní Dětské univerzity předal v sobotu 1. září rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs dvaceti studentů ve věku 12 - 15 let. Slavnostního aktu stylizovaného do podoby skutečné promoce na vysoké škole se zúčastnila i náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedkyně správní rady TUL Eva Bartoňová.

Diplom převzali všichni, kteří při závěrečné zkoušce obhájili před odbornou komisí svoji práci a složili do rukou rektora slib absolventa. „V průběhu čtrnáctidenního kurzu vytvořili autonomní robotický podvozek, umístěný do modelu karosérie automobilu, řízený mikroprocesorem. Museli také napsat technickou zprávu a naprogramovat aplikaci, která dovolila předvést všechny funkce auta. Komise hodnotila i úroveň jejich prezentace,“ přiblížil průběh letní Dětské univerzity vedoucí projektu Miloš Henrych.

Promoce na letní Dětské univerzitě
Promoce na letní Dětské univerzitě
Více fotek
  • Promoce na letní Dětské univerzitě autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3922/392179.jpg
  • Promoce na letní Dětské univerzitě autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3922/392178.jpg

Letní Dětskou univerzitu pořádá Technická univerzita v Liberci v rámci projektu Otevřená univerzita, na který získala dotaci ve výši 36,5 milionu korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. „Zaměřujeme se na ty, kteří u nás ještě nestudují a kteří možná ještě nevědí, že je technika baví. Daří se nám děti přesvědčit, že je dobré se učit něco nového, že učení není jen biflování ale také tvůrčí práce,“ řekl profesor Kůs.

Promoce na letní Dětské univerzitě
Promoce na letní Dětské univerzitě
Více fotek
  • Promoce na letní Dětské univerzitě autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3922/392165.jpg
  • Promoce na letní Dětské univerzitě autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3922/392172.jpg
  • Promoce na letní Dětské univerzitě autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3922/392169.jpg
  • Promoce na letní Dětské univerzitě autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3922/392166.jpg
  • Promoce na letní Dětské univerzitě autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3922/392173.jpg
  • Promoce na letní Dětské univerzitě autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3922/392175.jpg
  • Promoce na letní Dětské univerzitě autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3922/392177.jpg

Podle rektora se při technicky zaměřené práci děti naučí i férovému jednání. „Myslím, že jste při tom, než jste vytvořili své robotické autíčko, poznali, že se nevyplatí lhát, že se při výrobě součástek a v programování nesmí nic ošidit a že se nedá podvádět. Bylo by dobré, kdybyste si odnesli pocit, že vyhrává ten, kdo hraje fér. Při této hře na vysokou školu jste si také možná uvědomili, že je dobré se vzdělávat a že k životnímu úspěchu se lenoši dostávají jen v pohádkách. Poznali jste radost s dobře odvedené práce. K tomu vám blahopřeji a věřím, že vaše příští studium na jakékoliv vysoké škole nebude jen prázdným úsilím získat papír s nápisem diplom,“ řekl ve svém projevu rektor Kůs.

Také náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedkyně správní rady TUL Eva Bartoňová ocenila úspěch absolventů letní Dětské univerzity. „Nesmírně mě potěšilo, když jsem viděla ty děti zasažené tvůrčím elánem. A skláním se před týmem Technické univerzity v Liberci, který dokázal děti tímto nadšením “nakazit„. Je to v České republice ojedinělý projekt, který pomáhá dětem budovat si vizi o své budoucnosti. Je dobře, když přibývá těch, kteří svoji karieru začnou spojovat se společensky stále potřebnějšími technickými a přírodovědnými obory,“ uvedla Bartoňová.

První ročník letní Dětské univerzity upořádala Technická univerzita v Liberci v rámci projektu Otevřená univerzita, na který získala dotaci ve výši 36,5 milionu korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky podpoře EU byl tábor zcela zadarmo včetně stravy, ubytování na vysokoškolských kolejích, i potřebných výukových pomůcek i výletů po technických památkách regionu.

V rámci projektu Otevřená univerzita pak liberecká univerzita letos v říjnu otevře třetí ročník oblíbeného dvousemestrálního programu Dětská univerzita. Dětská univerzita je zaměřena na využití volného času dětí formou hry na vysokoškolské studium s cílem vzbudit u dětí zájem o technické a přírodovědné obory. Přijímací pohovory se uskuteční 15. září. Realizátoři projektu pošlou informativní dopisy ředitelům základních a středních škol. Informace získají zájemci v příštích dnech také u stánků v obchodních centrech.

J. Kočárková, Liberec