Soudy mají podle tabulek lidí dost, přesto nestíhají

Brno - Jihomoravské soudy mají víc práce, než kolik jsou schopné vyřídit, a spory se proto vlečou. Zároveň ale mají dostatek personálu. Jen podle tabulek, říkají soudci. V reálu nám chybí desítky lidí.

Na obchodním úseku Krajského soudu v Brně končí všechny firmy, které zkrachují, a všichni lidé, kteří nemají na splácení dluhů. Hlavně v poslední době je spisů tolik, že už vypadávají z polic. Přestože podle tabulek je soudců a soudkyň dost. „V rámci insolvenčního úseku jen brněnskému soudu v dnešní době chybí asi 20 až 25 soudců. Stejná situace je i na obchodním rejstříku,“ potvrdil místopředseda krajského soudu Jan Kozák. 

Tady, stejně jako i na jiných soudech, je situace podobná. „Tabulkově je sice soud naplněn, ale fakticky by skutečně potřeboval asi 30 soudců, aby minimálně na obchodním úseku situaci zvládl a byl schopný ji zvládat v reálném čase,“ varoval Kozák. Zvýšení počtu soudců by muselo jít ruku v ruce i s náborem nových zapisovatelek, asistentů či vyšších soudních úředníků. 

Nepříjemná situace vznikla už v minulosti, kdy byl nedostatek soudců. „Není žádnou novinkou, že Krajský soud v Brně si s sebou nese břemeno mnoha nedodělků, které mají kořeny už v 90. letech,“ řekla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. 

Kromě soudců někde už dnes chybí pomocný personál. Konkrétně Okresnímu soudu Brno-venkov. „Ze 60 osob, které tady podle tabulek ministerstva mají být, je tu jen 50. Tu práci za ně ale někdo musí udělat - ať už se to rozdělí mezi ostatní nebo část agendy i mezi soudce, takže mají víc práce. V jednom dni toho nestihnou nekonečné množství,“ uvedl soudce z Okresního soudu Brno-venkov Michal Hoskovec. 

Víc soudců nebo jejich asistentů by ale stálo výrazně víc peněz, a ty teď ministerstvo spravedlnosti nemá. Možná řešení proto bude muset hledat jinde.

O soudech jednaly v Brně špičky justice

V Brně se dnes sešli zástupci soudů s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS). Shodli se na tom, že noví čeští soudci v budoucnu nejspíš vzejdou z výběrových řízení. Podrobnostmi a konkrétní podobou konkurzů se začne zabývat expertní skupina. Teď vybírají kandidáty na soudce předsedové krajských soudů z justičních čekatelů nebo asistentů. Poté seznam uchazečů putuje k ministru spravedlnosti a nakonec ke schválení a jmenování k prezidentovi. I v případě zavedení konkurzů by zřejmě zůstal zachován minimální věk 30
let. Součástí výběrového řízení by mohl být znalostní test, dále případová studie, pohovor před komisí a psychologické vyšetření.