Neznámé železniční tratě na Ostravsku

Ostrava - Ostravsko pokrývá nejhustší železniční síť v Česku. Lidé z ní ale znají jen zlomek. Kilometry kolejí totiž slouží výhradně průmyslu. Vozí se po nich především uhlí. Až jeho těžba skončí, i tyto tratě možná dopravci využijí k přepravě cestujících.

Jízda vlakem po báňských vlečkách na Ostravsku a Karvinsku nabízí neobvyklý pohled. Cestující se sem běžně nedostanou. Tyto tratě patří černému uhlí. Vznikly, aby propojily několik desítek dolů s hutěmi a koksovnami. V 19. století převzala železnice veškerou přepravu uhlí. Až do jejího vzniku ji pouze v Ostravě zajišťovala tisícovka koní. Koncem 90. let minulého století to ale vypadalo, že éra důlních vleček končí. OKD tehdy řadu dolů zavřelo. V Ostravě nezůstal v provozu ani jeden. „I přes dřívější útlum některých šachet na Ostravsku teď koleje mezi šachtami na Karvinsku využíváme stále víc. Od příštího roku plánujeme další modernizaci těch železnic, abychom mohli ještě víc uhlí přepravovat právě po železnici ekologičtěji a ne kamiony přes město,“ uvedl mluvčí OKD Vladislav Sobol. Síť báňských tratí měří téměř čtyři sta kilometrů. Časem by po ní mohly jezdit i osobní vlaky.  Jejich současný majitel, kterým je nadnárodní dopravní a logistická skupina, to nevylučuje.  Například mezi Ostravou a nedalekou Orlovou vede nejkratší trasa právě po kolejích. „V tuto chvíli je to ve fázi úvah. Byla by to otázka vzdálené budoucnosti. Samozřejmě by musela být dostatečně propustná ta železniční síť. Museli bychom získat řadu povolení, vybudovat nástupiště pro tu osobní dopravu a tak dále,“ říká mluvčí AWT Katherini Koláčková. Důlní vlečky by také musel jejich majitel zrekonstruovat. Teď se po nich jezdí maximálně čtyřicítkou. Vyšší rychlost stav kolejí neumožňuje.