Křest knihy o historických příbězích Lounska

Ve středu 26. září byla ve Vrchlického divadle v Lounech slavnostně pokřtěna knížka Pověsti a historické příběhy z Lounska. Jejím autorem je Květa Marešová, která se slavnosti bohužel nedožila, jen pár týdnů před vydáním knihy podlehla těžké nemoci. Rodačka z Loun Květa Marešová (1947 – 2012), byla původním povoláním učitelka českého jazyka a dějepisu. Později pracovala jako kurátorka Oblastního muzea v Lounech, kde připravila několik zajímavých výstav a také vedla dramatickou skupinu žáků, se kterou nacvičila i několik hraných prohlídek muzea a vernisáží výstav.

Zájem o historii Lounska zúročila Květa Marešová v drobných odborných studiích a populárně laděných článcích v místním tisku. Například zpracovala historii lounských škol, velký čas věnovala bádání v písemných a obrazových pozůstalostech některých významných občanů Loun, zvláště z kulturní oblasti. Literární talent ji přivedl k převyprávění regionálních historických příběhů a pověstí. Je mimo jiné autorkou knih Lounské příběhy a pověsti (2008), Pověsti okolo Ročova (2009) a Knížka o Třeboci (2010).

Součástí křtu bylo i poděkování všem ilustrátorů, což byli žáci výtvarného oddělení Základní umělecké školy, za odměnu byla pro každého připravena knížka.

Slavnostnímu aktu byl přítomen manžel Karel, syn Jan s manželkou, starosta Loun Radovan Šabata a ředitelka ZUŠ Louny Jindřiška Riedlová.

Ladislav Bába, Louny

/*json*/{"map":{"lat":50.369773601698,"lng":13.819427490234,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.356851923321,"lng":13.808097839355,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/