Techné Ostrava 2012

Ve dnech 17. – 19. října se v  Ostravě konal již XI. ročník Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách, Techné Ostrava 2012.

Hlavní náplní festivalu je problematika technických a průmyslových památek, jejich udržování, využívání a propagace, ale rovněž i širší tematika spojená s technickými památkami jako cestovní ruch, architektura, původní řemesla, kultura práce, historie a sociální aspekty rozvoje průmyslu, vlivy průmyslu na rozvoj měst, vývoj vzdělanosti, apod.

K účasti na festivalu jsou zváni tvůrci a odborníci na danou problematiku z evropských zemí s průmyslovou tradicí, dále televizní a filmové společnosti a příslušné instituce, jež s problematikou technických a průmyslových památek pracují.

Techné 2012
Techné 2012

I letos na festivalu soutěžily i dokumenty z ostravské produkce. Mezi nimi také jeden z dílů populárního publicistického cyklu Ta naše povaha česká. Dokument nazvanýIndustriál na hraně, který se vyslovil k otázce bourání a přestavby bývalých průmyslových areálů, dostal od odborné poroty Čestné uznání.  Režisér Petr Lokaj převzal toto ocenění, které akcentuje kritický pohled na rozdílné přístupy k tzv. brownfields na mapě českých a moravských měst. Úvahu na industriální téma viděli televizní diváci v květnu letošního roku v rámci cyklu Ta naše povaha česká.

Techné 2012
Techné 2012

Hlavní cenu, Ostravskou Venuši, získal film Olgy Struskové „Dvacet let pod Žižkovskou věží“. Čestné uznání patří filmům „Koleje losu pevnej fabryki“ (Cesty osudu jedné továrny, režie Kinga Woloszyn Świerk, Polsko), „ProStory – Přidaná paměť domu“ (ĆT Praha, režie Bohdan Blahovec) a „Industriál na hraně“ v režii Petra Lokaje.