Anketu Strom roku vyhrála lípa z Blanenska

Brno – Strom roku 2012 vyhlásili dnes v Brně zástupci Nadace Partnerství. Do finále se dostalo dvanáct dřevin z celé republiky. Například i hrušeň z Lidic, která jako jediný strom přežila vypálení obce nacisty. Soutěž vyhrála lípa z Novodvorské aleje na Blanensku. 

Letos se v anketě objevily zcela unikátní stromy. Jedním z nich je hrušeň, která přežila jako jediný strom vyhlazení Lidic nacisty. Dále se do finále dostal i Žižkův dub z Podhradí na Chrudimsku.  

Za jižní Moravu lidé a občanská sdružení navrhli Popické lípy v Národním parku Podyjí a lípu z Novodvorské aleje, která vede ke zřícenině hradu Blansek v Moravském krasu. Ze Zlínského kraje se do finálové dvanáctky dostala Kobzova lípa z Francovy Lhoty na Vsetínsku. 

Nejvíce hlasů nakonec získala právě lípa z aleje na Blanensku. Celkem obdržela 9879 hlasů, podpořila ji tak přibližně třetina všech hlasujících. Na druhé příčce se umístil šumperský Buk příběhů, třetí skončila lípa z Jiřic u Humpolce.

Popické lípy rostou uprostřed vřesoviště v blízkosti poutní kaple Panny Marie Bolestné (Popické kaple) vysvěcené v roce 1815. Stáří lip se odhaduje na 120 let. Pod jejich korunami kdysi odpočívali na kamenné lavici rolníci, kteří zde obdělávali svá pole a pásli dobytek. Lípy jsou příkladem duchovního sepětí lidí s krajinou, v průběhu staletí se u nich zastavily tisíce věřících.

Novodvorskou alej nechal vysadit v první polovině 19. století starohrabě Hugo Salm. Stromořadí z Nových Dvorů ke zřícenině hradu Blansek tvoří 57 lip malolistých. O obnovu aleje usiluje druhým rokem skupina nadšenců. Nejprve dobrovolníci zakryli trhliny ve stromech šindelovými stříškami, mezery v aleji po zaniklých stromech doplnili klony 500–600 let starých lip. Zástupkyní aleje v anketě je nejmohutnější lípa s obvodem kmene 415 centimetrů.

Kobzova lípa - Památná lípa je podle kronikářů Francovy Lhoty spjatá téměř s celou historií obce. Pověst vypráví, že ji v roce 1530 spolu s dalšími třemi lípami nechal zasadit Tristan Franc z Háje na paměť přejmenování Zbelovy Lhoty na Francovu Lhotu. Lípy rostly ve čtyřech koutech vsi, postupně uschly a zbyla jediná, která získala jméno Kobzova podle majitelů zdejšího gruntu. Rozlehlá dutina lípy prý vznikla v době turkotatarských vpádů, během nichž byla v roce 1663 obec vypálena. Několik vesničanů se chtělo zachránit ukrytím do koruny stromu. Tataři však rozdělali oheň a snažili se je vykouřit. Žár ohně byl tak velký, že kmen vertikálně praskl.

Zdroj: http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/finaliste-2012#Popické lípy

 


Lidé do soutěže sami navrhují jednotlivé stromy či skupiny stromů. V anketě pak o vítězi rozhodují zájemci udělením hlasu jedné z dřevin. Pro vítězný strom je připraveno odborné arboristické ošetření a postup do mezinárodní ankety Evropský strom. Vloni v České republice soutěž vyhrála alej ze Skaličky na Přerovsku.

Pořadatelům soutěže nejde o to najít nejstarší či nejkrásnější strom, ale spíše dřevinu, která má zajímavý příběh a dokáže spojovat místní obyvatele.