Jihomoravský kraj ocení Jožku Černého i olympioničku Knapkovou

Brno – Patnáct osobností si dnes večer na zámku ve Slavkově u Brna převezme Cenu Jihomoravského kraje. Ocenění se budou rozdávat celkem v devíti kategoriích, kromě vědecké a umělecké činnosti také za práci s mládeží nebo záchranu lidského života.

Archeologie

prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

Archeologický nálezŘeditel Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Svůj profesní život zaměřil také na terénní archeologický výzkum, výsledky svého bádání zachytil v řadě odborných článků i knih - Hrad Rokštejn, Stěhování národů, Morava ve středověku a další. Své bohaté zkušenosti předává nejen studentům, ale zúčastňuje se i mnohých odborných konferencí a výzkumů v zahraničí.

doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.

Archeolog Bohuslav Klíma dnes stojí v čele Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve vědecké práci se specializuje na slovanský raný středověk, vedl archeologický výzkum ve znojemské rotundě a ve Znojmě-Hradišti. Tamní výzkum pod jeho vedením prokázal významné nálezy velkomoravské církevní architektury a rozsáhlého pohřebiště. Jeho aktivity směřují také k památkové rehabilitaci a revitalizaci bývalého velkostatku kláštera křížovníků s červenou hvězdou ve Znojmě-Hradišti, který byl v minulém období značně zdevastován. Založil za tím účelem Nadaci sv. Hypolita a stal se jejím sekretářem.


Historické vědy

prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc.

Romové v internačním táboře ŽalovEmeritní profesor Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně patří k významným domácím historikům. V oblasti zkoumání dějin Romů se zařadil k mezinárodně uznávaným badatelům. Zásadním způsobem se zasloužil o poznání dějin romské minority, mimo jiné jako jeden z prvních historiků vědecky zkoumal romské pracovní tábory. Jeho kniha „Holocaust českých Romů“ vyšla i v anglickém překladu.


Lékařské vědy

prof. MUDr. Jan Poul, CSc.

Laboratoř chůze je jako jediná v Česku v BrněVíce než třicet let se jako dětský ortoped věnuje léčbě dětí ve Fakultní nemocnici Brno – Dětské nemocnici. Zaměřil se mimo jiné na pacienty s dětskou mozkovou obrnou a zavedl pro ně šetrné endoskopické zákroky. Jeho zásluhou se tak mnohé děti mohou zapojit do společnosti s co nejmenšími následky. Díky jeho úsilí byla v Dětské nemocnici otevřena takzvaná Laboratoř chůze, která je unikátním přínosem pro léčbu dětí po obrně.


Osobnost, jejíž život a jednání reprezentují Jihomoravský kraj

Jožka Černý

Jožka ČernýJeden z nejznámějších moravských zpěváků lidových písní jen s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů natočil 1 200 písní. Některé písně se v jeho podání staly legendárními – například Za tú horú, za vysokú nebo Když sem šel z Hradišťa. Je nositelem šesti platinových a sedmi zlatých desek. Navržen byl na cenu již dvakrát.


Folklor

Jaromír Nečas

Vlčnovští si na tradice potrpíDlouholetý redaktor hudebního vysílání Československého rozhlasu Brno a člen programové rady Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. V březnu 2006 mu město Kyjov udělilo čestné občanství za propagaci a rozvoj kulturního hnutí, v dubnu téhož roku mu byla udělena cena za celoživotní dílo v rámci projektu FOSKAR a byl uveden do síně slávy. V roce 2009 mu brněnské zastupitelstvo udělilo Cenu města Brna v oblasti žurnalistiky a publicistiky. 

Tatiana Pálenská

Členka výboru Folklorního sdružení ČR a organizátorka folklorních aktivit od mládí působila v řadě souborů. Vystupovala i na řadě festivalů, a to jako tanečnice, zpěvačka či moderátorka.


Literatura

Zdeněk Rotrekl

Zdeněk RotreklBásníku a spisovateli Zdeňku Rotreklovi jeho vystoupení proti cenzorským zásahům roku 1948 vyneslo vyloučení ze všech funkcí i ze studií. O rok později byl odsouzen k trestu smrti, rozsudek byl později změněn na doživotí. Až po 13 letech v nejtvrdších komunistických lágrech byl roku 1962 propuštěn z důvodu vážné nemoci. Po rehabilitaci v roce 1968 byl redaktorem časopisu, spoluzakládal sdružení bývalých politických vězňů K 231. Za normalizace pracoval v disentu. Pro své umělecké i osobní postoje se stal autoritou uznávanou a vyhledávanou doma i v zahraničí.


Hudba

Miloš Štědroň

Miloš ŠtědroňHudební skladatel, muzikolog a pedagog vyučuje na brněnské JAMU teorii skladby a další předměty. Jádro jeho muzikologického zájmu představuje hudba 20. století a epoch renesance, manýrismu a baroka. Napsal řadu kritických předmluv k vydáním Janáčkových děl a přes šedesát statí a studií o Janáčkovi. Je tvůrcem řady rozhlasových pořadů, televizních scénářů, komponuje hudbu, dlouhodobě spolupracuje s Divadlem Husa na provázku. K jeho nejznámějším dílům patří hudba k představení a filmu Balada pro banditu.

Ivan Sedláček

Dlouholetý vedoucí pěveckého sboru Kantiléna výrazně přispěl k rozvoji sborového zpěvu a zasloužil se o výchovu řady významných současných hudebníků, dirigentů a zpěváků. Během let vybudoval špičkové hudební těleso Kantiléna, které reprezentovalo jihomoravský region na domácích i zahraničních soutěžích a stalo se stálým sborem Janáčkova divadla v Brně, později Filharmonie Brno.


Práce s mládeží

Vratislav Kšica

Technické oboryDlouholetý ředitel Integrované střední školy automobilní v Brně svojí aktivitou přesahuje standardní práci ředitele. Podílí se na tvorbě rámcových vzdělávacích programů pro autoobory, zavádění pilotních školních vzdělávacích programů, tvorbě pracovních sešitů nebo vzniku celostátních odborných soutěží. Patří mezi spoluorganizátory soutěžní přehlídky České ručičky.


Vrcholový sport

Miroslava Knapková

Miroslava Knapková se po příletu pochlubila medail…Olympijská vítězka ve skifu začala s veslováním v devatenácti letech ve veslařském oddílu TJ Lodní sporty Brno. Po přestěhování do Prahy závodí za VK Slavia Praha, ale na svůj mateřský oddíl, rodné Brno a jižní Moravu nedá dopustit. V roce 2002 a 2009 se stala vítězkou světového poháru 2002 a 2009, je mistryní Evropy z let 2008 a 2011 a také několikanásobnou mistryní České republiky. V roce 2011 se stala mistryní světa ve veslování na skifu, letos i olympijskou vítězkou.


Celoživotní přínos v oblasti sportu

František Jursa

Belgický cyklokrosař Kevin PauwelsJeden z nejlepších dráhových a silničních cyklistů v Československu obsadil páté místo ve stíhacím závodě družstev na letních olympijských hrách v roce 1956 v Melbourne. Získal i sedm titulů mistra republiky na dráze, silnici i v cyklokrosu. Zúčastnil se jako kapitán týmu Závodu míru v roce 1961. Jeho zásluhou vznikl v Brně oddíl Dukla Brno, kde působil jako závodník, trenér i velitel a vychoval desítky špičkových závodníků.


Za záchranu lidského života

Vladimír Králík a Lenka Soukalová

PožárStrážníci Městské policie Brno 29. července 2012 při nočním požáru v jednom brněnském bytě bez ohledu na nebezpečí odvedli ze zakouřeného prostoru přibližně 25 obyvatel domu, uzavřeli hlavní přívod plynu a odvrátili tak hrozící výbuch. Tento zásah bez jakéhokoliv nadstandardního vybavení proběhl ještě před příjezdem dalších záchranných složek.