Ostravské písemnosti

Archiv města Ostravy za rok oslaví své devadesátiny. Instituce, jejíž náplní je „sbírati, chrániti, v přehlednosti chovati a snadně přístupnými učiniti jak starší písemné památky, tak novější důležitější listiny obce ostravské,“ píše první městský archivář Alois Adamus.

Oficiálně byl Archiv města Ostravy ustaven k 1. září roku 1923. Prvním archivářem se stal středoškolský profesor Alois Adamus, který pocházel z tehdejší samostatné obce Kunčice. A byl to právě on, kdo Archiv založil a navíc stanovil přesná pravidla, jak má vypadat. Podařilo se mu získat obrovské množství dokumentů. Ve své funkci působil až do roku 1935.

Archiv Ostrava
Archiv Ostrava

Nejstarší listina, kterou Archiv vlastní, je Privilegium Karla IV. s ustavujícím datem 17. květen roku 1362. Tato listina má pro město obrovský historický význam, neboť povoluje Ostravě konat každoročně výroční trh. Toto právo bylo nesmírně důležité, protože umožňovalo hospodářský rozvoj města. Díky trhovcům, kteří sem přicházeli z okolí, mohli ostatní poznávat nové výrobky, technologie, materiály…

Archiv Ostrava
Archiv Ostrava

V ostravském archivu najdeme i další skvosty. Jedním z nich je i nejstarší kniha, tzv. Památná kniha města Moravské Ostravy. Její počátky jsou v roce 1565 a památná se jí říká proto, že se do ní zapisovaly především záznamy pro paměť, aby byly zachovány pro budoucí generace. Obsahuje celkem 222 záznamů a z toho 140 záznamů jsou svatební smlouvy. Ty jsou významné proto, že nás informují o majetkových poměrech tehdejších měšťanů. Další zajímavostí je například nejstarší ostravská pečeť a pečetidlo, na kterém se objevuje „kůň“, kterého má Ostrava ve svém znaku…

Archiv Ostrava
Archiv Ostrava

„Archivní materiály přinášejí obrovské množství informací: o vývoji města, o životě politickém, hospodářském, kulturním, náboženském, o vývoji školství, o životě lidí, jak trávili volný čas, co se vařilo, ta škála je nesmírně pestrá,“ dodává Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy.

Více v pořadu Kultura.cz.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1183619616-kultura-cz/