Lamacentrum Hády ukazuje lidem z Brna a okolí cestu k přírodě

Lamacentrum Hády provozuje Pozemkový spolek Hády, který je jako součást Českého svazu  ochránců přírody dobrovolným neziskovým sdružením, pečujícím o přírodně cennou lokalitu bývalého lomu Hády a jeho okolí. Chov lam alpak na Hádech přispívá k údržbě trávních porostů, environmentální výuce a je pojítkem mezi ochranou přírody a citlivým využíváním tohoto území.

Lamacentrum sídlí v bývalém vápencovém lomu Džungle na Hádech u Brna.

Lama alpaka - Jihoamerický zástupce přežvýkavců z čeledi velbloudovitých, který se chová v zajetí již několik tisíc let. Je ideálním domácím zvířetem. Rozmnožuje se velmi pomalu. Samice je březí 330 - 400 dnů a rodí vždy jen jediné vyspělé mládě.

Miroslav Krupica, Brno

/*json*/{"map":{"lat":49.218494114357,"lng":16.641540527344,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.245620947715,"lng":16.710891723633,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/