Ostrava má novou transformovnu. A zájemci mají elektřinu

OSTRAVA - Energetici ukončili výstavbu nové transformovny v Ostravě-Porubě, s níž byla spojena i obnova a modernizace sítí. Díky tomu se v oblasti podaří pokrýt rostoucí požadavky z rozvíjejících se průmyslových a obchodních zón.

Investice za téměř 500 milionů korun je jednou z nejvýznamnějších letošních akcí společnosti ČEZ Distribuce na Ostravsku.

Jiří Fazekaš ze společnosti ČEZ Distribuce uvedl, že na dosavadní zařízení už nebylo možné připojovat další zákazníky, vyjma maloodběratelů z řad domácností a podnikatelů, kteří odebírají elektřinu z hladiny nízkého napětí. „Díky nové transformovně a souvisejícím investicím do sítí se situace změní a investoři se dočkají volné kapacity,“ dodal Fazekaš.

Nový uzel distribuční sítě vznikl v ulici 17. listopadu u výpadovky směrem na Klimkovice. „Součástí stavby je i prostorová rezerva pro další možné rozšíření areálu nové transformovny v případě budoucí potřeby navýšení odběrů energie v lokalitě,“ uvedla mluvčí společnosti Alice Lutišanová.

Doplnila, že ze současných odběratelů umožní nová transformovna zvýšit odběr například Fakultní nemocnici Ostrava nebo Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.