Úterní roráty zpestřil dětem ve Slavkově Mikuláš s anděly

Slavkov u Brna - Ztichlý slavkovský kostel, který jen zčásti osvětlují svíčky, v úterý ráno poprvé přivítal místní děti a jejich rodiče na rorátech. Tradiční adventní mši, která se slouží v době adventu. První roráty přilákaly desítky dětí.

Už od půl sedmé se ke kostelu ve Slavkově trousí za doprovodu rodičů první děti. Těsně před bohoslužbou vyšel jejich průvod s rozsvícenými lucerničkami. Ranní adventní mše mají dětem vysvětlit význam adventu pro věřící. „Smyslem je vytvořit dětem skrze symboliku rána, tmy a zpěvu modliteb klidnou atmosféru bez řady jiných vjemů. Společně se učíme těšit – nejen na dárky od svatého Mikuláše a Ježíška, ale máme se těšit na i to, že můžeme konat dobro pro druhé. To v dnešní době schází,“ vysvětlil kněz Milan Vavro.

Tradiční roráty pro děti se budou ve Slavkově konat každé úterý v období adventu. Sraz je vždy v 6:45 u vchodu do kostela.


Video NO COMMENT: Adventní roráty pro děti ve Slavkově
video

NO COMMENT: Adventní roráty pro děti ve Slavkově

Právě svatý Mikuláš i s anděly děti po mši navštívili. „Dnes se mi moc vstávat nechtělo, ale stálo to za to,“ popsala dívenka. „My vstáváme takhle brzy běžně, protože chodíme do školky. Právě ve školce si děti udělaly lucerničky, tak jsme toho využili a přišli jsme sem za Mikulášem a anděly,“ dodala maminka dalšího z dětí.

Roráty jsou liturgicko-hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, jenž začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV.. Ten zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy se v Česku před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelech. Ve druhé polovině 20. století zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice.

Zdroj: farnostslavkov.cz