Otužilci ve Svratce v Brně

Stejně jako každý rok se i letos konala akce v Brněnském Bystrci „Otužilci ve Svratce“. Akce vždy připadá na první dny nového roku, letos akce připadla přesně na 1. ledna. Tato akce tu není pořádaná poprvé, proběhl již 39. ročník, což mnozí z otužilců zažili nejednou.

Teplota vody činila 2 °C a okolní teplota byla na nule. Nejstarším účastníkem byl 72letý Bohumil Pácl, který se zúčastňuje mnoha takových akcí již po dobu třiceti let. Akci konanou krátce po obědě navštívilo na nový rok přes tisíc diváku a nadšenců do zimního koupání.

Každý, kdo vstoupil do řeky, byl slavnostně pokřtěn těmito slovy: „Po řece Svratce ať srdce tvé vždy snívá. Ty měj ji rád v létě, i když je zima.“ Většina návštěvníků koukala s otevřenými ústy a ihned po skončení akce si mnozí zašli do nedalekého stánku s občerstvením.

Otužilci ve Svratce
Otužilci ve Svratce