AVÍZO: Výstava na Peruci - Českoslovenští vojáci na frontách 2. svět. války

První výstava roku 2013 v Galerii U Plazíka na Peruci bude opět věnována událostem, týkajících se i lounského regionu. Dne 8. března uplyne 70 let od prvého bojového vystoupení československých vojáků na východní frontě v Bitvě u Sokolova. Velitelem 1. pěší roty byl nadporučík Otakar Jaroš, lounský rodák, jehož stoleté výročí narození bylo vzpomenuto v loňském roce. Nyní chtějí v galerii vzpomenout i výročí jeho hrdinné smrti na sokolovském bojišti. Zároveň výstava připomene vystoupení československých vojáků na dalších frontách 2. světové války. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 9. března 2013 ve 14 hodin a přístupná bude až do 21. dubna 2013 o víkendech a svátcích a v případě dohody i ve dny během týdne.

Galerista Mirek Blažek je velice tvořivý člověk. V loňském roce například připravil výstavu ke stému výročí narození legendárního válečného letce Františka Fajtla a povedlo se mu shromáždit dokumenty, které neznala ani rodina letce. I tentokrát slibuje, že na výstavě ukáže zajímavé exponáty a dokumenty.

Ladislav Bába, Louny

/*json*/{"map":{"lat":50.348089462268,"lng":13.871612548828,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.34677495363,"lng":13.963623046875,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/