Prostějov podpoří poradenství pro lidi ve finanční tísni

Prostějov - Prostějovská radnice poskytne kancelář Poradně při finanční tísni. Pracovníci této obecně prospěšné společnosti v ní budou od konce března bezplatně radit občanům, kteří jsou ve svízelné situaci, nemohou platit své dluhy a hrozí jim exekuce.

Poradna bude sídlit v kanceláři na odboru sociálních věcí magistrátu ve Školní ulici. „Jedná se o neziskovou, nestátní a nekomerční obecně prospěšnou společnost, která poskytuje bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Také poradí lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů,“ upřesňuje náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD). Klienti budou moci využít služeb nového poradenského centra jednou za dva týdny v rozsahu dvou hodin. Přesný harmonogram najdou na internetových stránkách prostějovské radnice.

Podobná poradenská centra už fungují v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem, Šumperku, Litvínově, České Lípě, Hradci Králové a Plzni. Partnery Poradny při finanční tísni jsou banky a fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze.