Vila Eugen v Karlově Studánce je po rekonstrukci

Vila Eugen architekty přivítala zápachem vlhka a kanalizace. Dům napadený dřevomorkou museli vykuchat až na holé konstrukce a vyztužit ocelí. Ze slavné historie zbylo jen původní zábradlí a prošlapané dlaždice.

K exteriéru měli architekti k dispozici alespoň nějaké podklady v podobě černobílých fotografií nebo kreseb. K interiéru však žádné vodítko nebylo. Použili tedy témata, která jsou spjatá s Karlovou Studánkou. Pro práci v interiéru si vybrali 4 prvky. Přírodu, vodu, která se stala dobrým důvodem, proč právě tady založit lázně, dále budoucnost doufající v čilý turistický ruch a historii, která odkazuje na typickou architekturu Karlovy Studánky.

Video Reportáž Kristíny Kačmarské
video

Reportáž Kristíny Kačmarské

Podle Zdeňka Žilky, referenta památkové péče, je tato architektura typická pouze pro Karlovu Studánku, protože je to lázeňská architektura. Vycházela z vídeňského stylu, protože Řád německých rytířů, který Karlovu Studánku vlastnil, měl svého architekta, který tento styl reprezentoval.

Po rekonstrukci získala vila i své původní jméno. Dřevěná cedule nalezená na půdě totiž prozradila, že to není ona, ale on, a tak se ze Šárky stal zase Eugen.