Moravské zemské muzeum výstavou připomene výročí příchodu Cyrila a Metoděje

Brno - Velkolepou výstavu připravilo Moravské zemské muzeum k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V brněnském Paláci šlechtičen návštěvníci od zítřka až do září uvidí archeologické nálezy z 9. a 10. století, kulturní artefakty odkazující na cyrilometodějskou tradici i fotografie památek z ostatních slovanských zemí, kde věrozvěsti působili. 

„Návštěvník tu uvidí téměř vše, co nějak souvisí s rannou christianizací středoevropského prostoru. Dostane se mu také informací o byzanských souvislostech daného období,“ popisuje záměr rozsáhlé výstavy archeolog a byzantolog Luděk Galuška, který je zároveň garantem jedné z jejích částí.

Cyrilometodějská misie

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označovaní někdy jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí jako slovanští věrozvěstové. Na Velkou Moravu dorazili na pozvání knížete Rostislava na jaře 863. V rámci své misie vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.

Svatý Konstantin (827 v Soluni – 14. února 869 v Římě), mladší z obou bratrů, byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil do kláštera. Byl pouze mnichem, ačkoliv celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy. Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě, kde přijal řeholní jméno Cyril pod nímž je známější.

Svatý Metoděj (813 v Soluni – 6. dubna 885 na Moravě), křestním jménem Michal, starší bratr Konstantina, byl zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem, diakonem a nakonec prvním moravsko-panonským arcibiskupem. Přijal jméno Metoděj.

Zdroj: Wikipedia


Ty jsou celkem čtyři. V druhém patře paláce najdou své místo archeologické materiály pocházející z více než padesát let trvajících výzkumů muzea a partnerských organizací. Půjde o vykopávky nikoli pouze z doby působení věrozvěstů, ale i z následujích období. „Jsou tu unikátní nálezy. Například křížky a další artefakty z Mikulčic, Uherského Hradiště nebo z Modré u Velehradu,“ vyjmenovává Galuška. 

Video Archeolog Luděk Galuška popisuje model sídliště z 9. století
video

Archeolog Luděk Galuška popisuje model sídliště z 9. století

Kromě již dříve vystavených nálezů tu budou i ty, které budou mít návštěvníci vidět úplně poprvé. „Jedná se například o závěsek mající podobu draka. Domnívám se, že tento nález z Hluku u Uherského Hradiště je to přívěsek vykonavatele pohanského kultu,“ dodává Galuška. Samotné nálezy doplňují v této části výstavy nově vyrobené modely církevních staveb a kostelů. Nebo také faksimilie či originální písemnosti z daného období.

Návštěvníci si mohou poslechnout Glagolskou mši

Na stejném podlaží bude potom také část věnovaná odrazu cyrilometodějské tradice v hudbě, divadle a literatuře. Kromě sestříhaných sekvencí z připravovaného výpravného dokumentu o Cyrilu a Metoději si budou moci návštěvníci například poslechnout ze sluchátek Janáčkovu Glagolskou mši. „Kompozice této skladby s použitím akordických tympánů je naprosto výjimečná. Myslím si, že není měsíc, aby tato skladba ve světě nezazněla alespoň dvakrát nebo třikrát,“ vyzdvihuje unikátnost známého díla z roku 1927 garant této části výstavy Jiří Zahrádka.  

V přízemí potom najdou návštěvníci fotografickou výstavu Petra Francána. Výtvarně zpracované záběry zachycují dochované církevních památky z 9. a 10. století z území tehdejší Velké Moravy, Bulharska, Makedonie, Rumunska a Srbska. Snímky obsahují pouze památky, které jejichž vnik nebo činnost byly prokazatelně spjaty s misií věrozvěstů a jejich žáků.

V posledním výstavním prostoru - kapli Paláce šlechtičen - uvidí návštěvníci reflexi cyrilometodějské tradice v lidové kultuře. Muzejníci vystaví keramiku, devoční grafiku a poutní tisky. Významným příkladem uplatnění cyrilometodějského námětu je například také ojedinělá podmalba na skle Křest knížete Bořivoje, pocházející z okruhu ždánické malby z první třetiny 19. století.

O výstavě

Výstava MZM s názvem Cyril a Metoděj - doba, život, dílo

  • termín: od 28. března do 29. září 2013
  • místo: Palác šlechtičen (Kobližná 1, Brno)
  • doprovodné akce: výukový interaktivní program pro školy Putování se sv. Cyrilem a Metodějem, divadelní inscenace Cyril a metoděj aneb dobrodružství písma

Zdroj: Moravské zemské muzeum