Moravské divadlo oslavilo příchod věrozvěstů

Olomouc – Moravské divadlo Olomouc nastudovalo u příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu novou inscenaci. Včera uvedlo ve světové premiéře komorní operu Zdeňka Pololánika Noc plná světla. Inscenace vychází z libreta olomouckého biskupa Josefa Hrdličky a hudební kompozice Zdeňka Pololánika. Režie se ujal Michael Tarant.

Josef Hrdlička čerpal z dramatu francouzského básníka a dramatika Paula Claudela Zvěstování Panně Marii. „Chtěl jsem přiblížit dílo dnešním divákům, protože obsahuje opomíjené, byť zásadní hodnoty, jako je oběť života, zápas o lásku, podřízení života i smrti tomu, kdo vyřkne nad člověkem poslední slovo,“ upřesňuje Josef Hrdlička. V hlavních rolích se představí Jiří Přibyl, Lea Vítková, Zdeňka Mollíková, Barbora Polášková, Petr Martínek a David Szendiuch. 

Inscenace Noc plná světla měla být původně uvedena mimo předplatné, ovšem kvůli aktuálním změnám v dramaturgickém plánu byla zařazena do premiérového předplatného, a to namísto baletní inscenace Jesus Christ Superstar. Její premiérové uvedení muselo divadlo v tuto chvíli odsunout, nezískalo totiž licenci na baletní verzi tohoto slavného muzikálu. 

Cyril a Metoděj

Apoštolové Slovanů – Konstantin (Cyril) a Metoděj – přišli na Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Oba byli rodilí Řekové, ale protože pocházeli ze Soluně, města se silným slovanským zázemím, vyrůstali v dvojjazyčném prostředí a slovanskou řeč znali jako svůj druhý mateřský jazyk. Přivezli s sebou evangeliář, Žalmy a Skutky Apoštolské přeložené z latiny do slovanského jazyka – staroslověnštiny. Konstantin pro ni vynalezl i nové písmo – hlaholici.

Hlaholice

Po svém příchodu na Moravu začali oba bratři okamžitě vyučovat žáky shromážděné Rostislavem a překládat další potřebné texty. Po 40 měsících působení na Moravě se vydali i s učedníky na cestu do Benátek, které byly tehdy sídlem patriarchy aquilejského, do jehož církevní pravomoci Morava patřila, s požadavkem o schválení slovanské liturgie. Byli ale odmítnuti. Obrátili se tedy k papežské kurii – odcestovali do Říma, kde byli s podporou papežského bibliotekáře Anastasia skvěle přijati. Papež Hadrián II. schválil slovanské církevní knihy a vysvětil učedníky na kněze.