Výstava Českého červeného kříže v Prachaticích

Po celý duben a květen je v Městské knihovně v Prachaticích k shlédnutí výstava věnovaná hnutí Červeného kříže, která je doprovodnou akcí regionální soutěže hlídek mladých zdravotníků. Přiblíží návštěvníkům vznik myšlenky hnutí, činnost ve světě, ale také činnost u nás – prostřednictvím vzpomínek a fotografií také připomene činnost ČČK a ČSČK na Prachaticku. Výstava se koná díky podpoře Města Prachatice.

Hana Mrázová, ředitelka knihovny a radní města uvítala všechny návštěvníky v knihovně a jejich výstavním prostoru a pozvala na další akce např. v rámci Akademie zdraví.

Martin Malý, starosta města zavzpomínal na své začátky s první pomocí a poděkoval všem, kdo jako dobrovolníci ČČK pracují, ať již při dávání krve, či povodních.

Marie Jandová, dřívější ředitelka Českého červeného kříže v Prachaticích, si připravila něco málo z historie a individuální výklad "jako pamětniceů ke všem fotografiím a dokumentům výstavy.

V závěru zahájení výstavy jsme nabídli i několik krátkých filmů, které byly promítnuty v klubovně knihovny.

Letos, přesněji v neděli 17. února, uplynulo 150 let od chvíle, kterou lze pokládat za zrod Červeného kříže. V úterý 17. února 1863 se v Ženevě na první schůzi sešli ženevští občané Dunante, Moynier, Dufour, Appia a Maunoir. Rozhodli o ustavení stálého mezinárodního výboru pro pomoc raněným vojákům. Mezinárodního uznání se této snaze dostalo ještě na podzim téhož roku a tak se zrodilo Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Tato celosvětově působící humanitární asociace má dnes kolem 90 milionů členů a dobrovolníků a přes 300 tisíc zaměstnanců, představuje největší humanitární organizaci světa, jejíž pomoci se dostane ročně čtvrtmiliardě potřebných. Základními principy Hnutí ČK&ČP jsou Humanita, Nestrannost, Neutralita, Nezávislost, Dobrovolnost, Jednota a Světovost.

Český červený kříž je, jako jedna ze 188 národních společností, součástí Mezinárodního hnutí ČK&ČP již dvacet let. Svými projekty v oblasti humanitární, zdravotní, sociální a pomoci při katastrofách se snaží pomáhat potřebným v České republice a přispívá i k zahraničním aktivitám Červeného kříže a Červeného půlměsíce. ČČK navazuje na své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919. Po 20 let (1919 - 1938) vykonávala funkci předsedkyně ČSČK PhDr. Alice Masaryková.

Text: Zuzana Pelikánová; Foto: Zdeněk Přibyl, Hana Rabenhauptová

/*json*/{"map":{"lat":49.041468914058,"lng":14.239654541016,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.017157315497,"lng":14.008941650391,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/