AVÍZO: Dubnová vědecká kavárna Univerzity Pardubice o kolektivizaci a StB

Studenti Univerzity Pardubice pořádají výjimečně ve středu 10. dubna další z řady neformálních večerů přibližujících svět moderní vědy – SCIENCE CAFÉ aneb Na slovíčko s vědcem, tentokrát na téma „Využívání spolupracovníků státní bezpečnosti při prosazování kolektivizace východočeského venkova“. Večer se uskuteční v 19:00 hodin v Klubu 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České). Vstup je volný.

Přednáška Mgr. Jiřího Urbana jednak přiblíží konkrétní životní příběhy spolupracovníků StB, jednak bude pojata jako základ pro komparaci různých aspektů spolupráce se StB. Mgr. Urban se zaměří na fenomén využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti (StB) při prosazování kolektivizace venkova, při potírání odporu proti zakládání jednotných zemědělských družstev ve východních Čechách.

Vědecká kavárna Univerzity Pardubice
Vědecká kavárna Univerzity Pardubice

„Pro účel přiblížení tohoto fenoménu budou představeni tři zástupci z řad tajných spolupracovníků StB: agent a důvěrník z Prahy, agent a provokatér z Berounska, agent a informátor z Novobydžovska. Ačkoliv byli všichni tři využíváni Krajským velitelstvím StB v Hradci Králové ke stejnému účelu – při potírání odporu proti prosazování kolektivizace v regionu, jejich zázemí, motivy spolupráce i míra aktivity je odlišovala. Pocházeli z různých regionů i sociálních vrstev“, uvedla k tématu přednášky přednášky Kateřina Šraitrová, jedna ze studentských organizátorů Science Café v Pardubicích, a pokračovala: „Ke spolupráci se StB se sice zavázali za velmi podobných okolností, přistoupili k ní však ze zcela rozdílných pohnutek a s odlišnými představami, lišilo se i prostředí, ve kterém působili, stejně jako výsledky, které podávali. S pravděpodobností blízkou jistotě se navzájem neznali, zřejmě se nikdy nepotkali ani neviděli. Přesto je jejich činnost pro komunistickou Státní bezpečnost spojovala“.

Mgr. Jiří Urban je historik, specialista na téma kolektivizace venkova. Pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů (www.ustrcr.cz) v Praze jako odborný pracovník oddělení zkoumání komunistické totalitní moci. Od podzimu 2010 přednáší na Univerzitě Pardubice kurz Vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Je autorem knihy Venkov pod kolektivizační knutou: okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu (Vyšehrad 2010) a spoluautorem dalších čtyř kolektivních monografií.

Zdenka Černá, Pardubice