Gymnázia volají po elektronických přijímačkách

Praha – Příští týden začínají příjímací zkoušky na střední školy. Většina škol sice testy nedělá, celý proces je ale administrativně náročný a zdlouhavý a ředitelé až do září nevědí, kolik studentů vlastně na jejich školy nastoupí. Gymnázia proto navrhují, aby vše proběhlo elektronicky.

Podle předsedy Asociace ředitelů gymnázií Jiřího Kuhna by se tak celý proces výrazně zkrátil. Než se z uchazeče stane student střední školy, je na to potřeba v průměru patnáct papírů – přihláškou počínaje a rozhodnutím či odvoláním konče. „Přihláška nám přišla 8. března a poslední rozhodnutí v přijímacím řízení ve správním řízení jsem udělal 21. srpna, čili ten proces přijímacího řízení trvá nějakých šest měsíců,“ popisuje předseda Asociace ředitelů gymnázií Jiří Kuhn.

Ředitelé proto návrh elektronických přijímaček zaslali ministerstvu školství. „Je potřeba vypracovat určitou studii proveditelnosti,“ řekl k tomu mluvčí resortu Marek Zeman.

Přijímací zkoušky proběhnou od 22. do 30. dubna. Přesné datum si určili sami ředitelé škol. Letos mohli podat žáci dvě přihlášky na střední školy, a to i ti, kteří se hlásí na víceletá gymnázia z páté nebo sedmé třídy. Ředitelé musí žáky informovat o výsledcích do tří pracovních dnů, a to formou vydání seznamu přijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se výsledek oznamuje pouze nepřijatým uchazečům. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Rodiče přijatých pak musí tzv. zápisovým lístkem potvrdit, že jejich potomci opravdu chtějí na dané škole studovat, a to do deseti pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tedy od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pokud škola lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole řízení.

Video Elektronické přijímačky na střední školy
video

Elektronické přijímačky na střední školy

Řada škol ale od přijímacích zkoušek upustila. Kvůli slabým populačním ročníkům se totiž hlásí rok od roku méně dětí a školy si nemohou příliš vybírat. Převis uchazečů tak mají už jen na gymnáziích a výběrových středních školách.