Projekt Bakterie mezi námi zaujal školáky i jejich učitele

Český Těšín - Školáci v Českém Těšíně se díky projektu „Bakterie mezi námi“ učí ve zdravějším prostředí. Mladí chemici měli za úkol v rámci mezioborového předmětu získat vzorky z nejrůznějších povrchů školy. Výsledky, které pro školu zpracovala diagnostická laboratoř v Ostravě, překvapily děti i dospělé. Ve škole zavedli nové postupy při úklidu.

Dětem z 9. A při získávání materiálu neunikla žíněnka v tělocvičně, záchod, počítačová klávesnice, kuchyňka ani chodba.

Video Reportáž Lucie Křížkové
video

Reportáž Lucie Křížkové

„Když jsem začala dělat tyto projekty, vždy jsem se snažila, aby byly hodně ze života, děti to vtáhlo a výsledky byly aplikovatelné i pro jejich budoucnost,“ uvedla Ester Haroková, učitelka 2. stupně ZŠ Hrabina.

Více než čtyřicet vzorků dostala k prozkoumání největší diagnostická laboratoř v Ostravě. Až na dvě byla většina z nich zdravotně nezávadná. Jedna z nich se našla na absolutním vítězi - houbičce ze školní kuchyňky.

Bakterii stafilokokus aureus děti zachytily na madle ledničky. Způsobit by mohla například kožní problémy.  

Překvapivé byly i další výsledky. „Srovnávali povrch školní lavice s podlahou a překvapivě školní lavice obsahovala více bakterií než podlaha,“ uvedla Petra Kapounová, pracovník mikrobiologie. 

Děti zjistily, že i třídní kniha je velice nebezpečná. 

„Mělo to takový ohlas, že to vtáhlo nejen děti, ale i dospělé pedagogy a dokonce i vedení školy,“ uvedla Ester Haroková.

Lepší osud čeká i školní lavice, které se musí odteď na základní škole Hrabina alespoň jednou týdně umývat dezinfekcí.