Projekt Bakterie mezi námi zaujal školáky i jejich učitele

Český Těšín - Školáci v Českém Těšíně se díky projektu „Bakterie mezi námi“ učí ve zdravějším prostředí. Mladí chemici měli za úkol v rámci mezioborového předmětu získat vzorky z nejrůznějších povrchů školy. Výsledky, které pro školu zpracovala diagnostická laboratoř v Ostravě, překvapily děti i dospělé. Ve škole zavedli nové postupy při úklidu.

Dětem z 9. A při získávání materiálu neunikla žíněnka v tělocvičně, záchod, počítačová klávesnice, kuchyňka ani chodba.

„Když jsem začala dělat tyto projekty, vždy jsem se snažila, aby byly hodně ze života, děti to vtáhlo a výsledky byly aplikovatelné i pro jejich budoucnost,“ uvedla Ester Haroková, učitelka 2. stupně ZŠ Hrabina.

Více než čtyřicet vzorků dostala k prozkoumání největší diagnostická laboratoř v Ostravě. Až na dvě byla většina z nich zdravotně nezávadná. Jedna z nich se našla na absolutním vítězi - houbičce ze školní kuchyňky.

Bakterii stafilokokus aureus děti zachytily na madle ledničky. Způsobit by mohla například kožní problémy.  

Překvapivé byly i další výsledky. „Srovnávali povrch školní lavice s podlahou a překvapivě školní lavice obsahovala více bakterií než podlaha,“ uvedla Petra Kapounová, pracovník mikrobiologie. 

Děti zjistily, že i třídní kniha je velice nebezpečná. 

„Mělo to takový ohlas, že to vtáhlo nejen děti, ale i dospělé pedagogy a dokonce i vedení školy,“ uvedla Ester Haroková.

Lepší osud čeká i školní lavice, které se musí odteď na základní škole Hrabina alespoň jednou týdně umývat dezinfekcí.