Rizikové utkání v Ostravě

Ostrava - V souvislosti s dnešním utkáním mezi mužstvy FC Baník Ostrava a AC Sparta Praha připravila moravskoslezská policie bezpečnostní opatření. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s fanoušky obou klubů, minulým incidentům těchto „fans,“ stejně jako analýze dosud zjištěných informací, je zápas hodnocen jako rizikový. Protiprávnímu jednání páchanému v souvislosti s fotbalovými utkáními věnují moravskoslezští policisté mimořádnou pozornost.

Cílem moravskoslezské policie je standardně zajištění veřejného pořádku, ochrana životů, zdraví a majetku občanů, eliminace výtržností i potencionálních konfliktů mezi fanoušky. Vzhledem k možnosti účasti zahraničních fanoušků, je veřejný pořádek zajištěn i společnými česko-polskými hlídkami. Situaci mimo jiné monitoruje také vrtulník. Na opatření se podílejí i strážníci Městské policie Ostrava.

„Informujeme tímto obyvatele z okolí stadionu i hlavního vlakového nádraží a zároveň žádáme o maximální pochopení, zejména v souvislosti se zajištěním dopravy na pozemních komunikacích, parkováním i případnou hlučností nasazené techniky (především vrtulníku). Doporučení lze sdělit i provozovatelům vozidel, parkujícím automobily na trase předpokládaného přesunu fanoušků z hlavního vlakového nádraží na Bazaly. Doporučujeme automobily zaparkovat mimo předmětnou zónu ulic Nádražní, Muglinovská, Zborovská, Sokolská třída, Českobratrská,“ uvedla tisková mluvčí PČR Gabriela Holčáková.

Vzhledem k bezpečnostní situacije na ulici Českobratrská v Ostravě dne 20. 4. 2013 omezen v době od 17 hodin do 24 hodin. Ulice Českobratrská bude uzavřena v úseku křižovatek Českobratrská – Sokolská třída a Hladnovská – Michálkovická – Českobratrská. Doprava na místo je možná pouze prostředky MHD. Provoz na dotčených komunikacích je řízen dopravními policisty.