Jeseník bude mít golfové hřiště

Na území bývalého vojenského areálu vyroste golfové hřiště. Postupně dojde na úpravu zelených ploch, vysadí se i nové stromy, aby zde vznikl i lesopark. Pro místní obyvatele jej za desítky milionů vybuduje společnost Alba Factor.

„Myšlenka areálu, který nebude jednoúčelový, se nám líbila, proto jsme souhlasili s pronájmem. Areál je hodně zanedbaný, je tam spousta náletových dřevin a tohle je cesta, jak místo zatraktivnit a dát do pořádku," sdělil místostarosta Jeseníku Libor Halas.

Město si dalo jen jednu podmínku, totiž aby v oblasti zůstaly zachovány trasy pro běžkaře. „Dlouhodobě tady trénují sportovci z klubu Fénix a taky si sem jezdí zajezdit rekreační sportovci z Jeseníku a okolí, takže udržet i tuto aktivitu bylo pro město prioritní," vysvětlil Halas.

Alba Factor chce se stavbou začít ještě letos. „Chceme skloubit provoz devítijamkového hřiště a cvičné plochy pro golfovou hru s dalšími aktivitami. Rozhodně nepůjde jen o jednoúčelové zařízení pro jeden druh sportu," upřesnil Roman Kalina.

Golf se bude hrát na devítijamkovém hřišti na ploše necelých třicet hektarů. V první etapě výstavby, kterou chce firma zahájit v polovině roku, se počítá s výukovou a cvičnou plochou pro golf na 3,3 hektarech. „Bude to typ hřiště maximálně blízkého přírodě, jakési cross country," upozornil Kalina. Aby bylo možné plochu zavlažovat, počítá se v areálu také s přírodní nádrží.

„Cvičná a výuková plocha tu bude ještě v letošním roce. Pokud bude zájem a dovolí to počasí, bude v provozu i v zimě," sdělil Kalina. Zvýšit by se měl i komfort, součástí areálu bude golfová klubovna, ubytování, restaurace, bufet i parkoviště s kapacitou padesát míst. Areál nabídne také prostor k procházkám, k jízdě na kole nebo na koni.

Ochranáři ale upozorňují na výjimečnost lokality z přírodního hlediska, vyskytují se tu zákonem chráněné rostliny ostřice latnatá a kozlík dvojdomý a z fauny rovněž vzácná zmije.

Také právě proto zde investor plánuje vytvořit biozóny. V takovém prostoru se nesmí hrát ani do něj vstupovat. Pokud tam například dopadne odpálený golfový míček, hráč ho tam musí nechat. Do biozón mohou lidé, například sekáči, vstoupit pouze v termínech určených ochránci přírody tak, aby nebyly výrazně narušeny životní podmínky chráněných druhů rostlin či živočichů.