AVÍZO: Seminář na Univerzitě Pardubice Zažij si na vlastní kůži

Ve středu 24. dubna 2013 od 10 do 13 hodin se ve foyeru auly Univerzity Pardubice uskuteční zážitkový seminář s příhodným názvem „Zažij si na vlastní kůži, aneb jak se žije v univerzitním kampusu osobám s postižením.“ Cílem semináře je prostřednictvím vlastní zkušenosti porozumět potřebám handicapovaných a zjistit, jak jim můžeme být nápomocni. Akce je určena pro studenty i akademické pracovníky univerzity, pro žáky, studenty a pedagogy ZŠ a SŠ i veřejnost.

Ne nadarmo se říká „Co nezažiješ, opravdu nepoznáš.“ A proto s nabídkou možnosti poznat skutečně na vlastní kůži, jak se žije handicapovaným v našem okolí, přichází Univerzita Pardubice v rámci evropského projektu „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér.“

"Zažij si na vlastní kůži"
„Zažij si na vlastní kůži“

Během zážitkového semináře si každý zájemce může osobně vyzkoušet alespoň na chvíli pocit člověka s postižením a zjistit tak, jaká omezení jej mohou potkávat v běžném životě (jízda na vozíku, chůze se slepeckou holí se zakrytým zrakem, čtení psaného textu s brýlemi simulujícími různé oční vady, zásady komunikace se sluchově postiženými a další). Na několika stanovištích budou současně prezentovány kompenzační pomůcky, které usnadňují handicapovaným každodenní činnosti.

"Zažij si na vlastní kůži"
„Zažij si na vlastní kůži“

„Seminář, organizovaný letos již pátým rokem, každoročně navštíví nejen desítky studentů Univerzity Pardubice, žáků středních i základních škol, ale i pedagogů, výchovných poradců, akademických a administrativních pracovníků, aby využili jedinečnou příležitost “zažít si na vlastní kůži.„ I tentokrát jsou všichni srdečně zváni,“ říká řešitelka projektu Mgr. Ivana Švecová.

"Zažij si na vlastní kůži"
„Zažij si na vlastní kůži“

Na realizaci semináře se kromě Univerzity Pardubice podílí například Česká abilympijská asociace, Tyflocentrum Pardubice, Česká unie neslyšících, Klub přátel červenobílé hole nebo Spectra v. d. n.

"Zažij si na vlastní kůži"
„Zažij si na vlastní kůži“

Na stejný den připravila Dopravní fakulta Jana Pernera začátek dvoudenního workshopu „Fyzika, která zachraňuje“, v rámci kterého si ve středu 24. dubna od 8 do 16 hodin mohou návštěvníci vyzkoušet ve dvoře a laboratořích fakulty trenažér nárazu do pevné překážky, trenažér překlopení vozidla, osvojit si pravidla bezpečnosti silničního provozu a dopravní předpisy za odborného výkladu Besipteamu tvořeného studenty DFJP.

Workshop "Fyzika, která zachraňuje"
Workshop „Fyzika, která zachraňuje“

Zdenka Černá, Pardubice