Cyril a Metoděj – výstava ve školním klubu Gymnázia Příbram

Cyril a Metoděj, aneb nahé jsou všechny národy bez knih – tak zněl název výstavy, která byla ve čtvrtek 18. dubna zahájena ve školním klubu Gymnázia Příbram. Výstava připomíná 1150. výročí příchodu soluňských bratrů na Velkou Moravu a jejich působení zde.

Součástí slavnostního zahájení byla také četba vybraných úryvků z knihy o životě obou věrověstů Jindry Jarošové „Svatí kacíři aneb reportáž nejen z Velké Moravy“.

Video Reportáž Barbory Blahnové
video

Reportáž Barbory Blahnové