Večerková: Potřebujeme vůbec státní maturitu?

Brno - Před dvěma lety byla Dana Večerková mezi těmi studenty, kteří poprvé absolvali nový model státní maturity. Úspěšně. Přesto podala na ministerstvo školství žalobu. Nelíbilo se jí, jak se ministerstvo postavilo k chybám v maturitních otázkách a ke studentům, kteří na ně poukázali. Nejvyšší správní soud jí dal za pravdu a ministerstvo dnes musí povinně zdůvodňovat svoje chyby.

„Když jsme tehdy dopsali testy, tak jsme měli pocit, že jsme se stali součástí něčeho nesmyslného a při konkrétních věcech něčeho nesprávného nebo nespravedlivého. Tento pocit v nás narostl natolik, že jsme se rozhodli dát vědět tehdejšímu ministrovi školství. Napsali jsme otevřený dopis, ve kterém jsme předložili otázku, jestli Česká republika vůbec státní maturity potřebuje, a pokud ano, tak jsme žádali, aby byla překontrolována maturita, kterou my jsme dělali, a aby byly vyvozeny změny,“ vysvětluje dnes Dana Večerková.

Ministrova odpověď byla ale podle jejích slov nijaká. Dostali ji prostřednictvím médií. „Vůbec se v ní nevypořádal s požadavky, a tak jsme podali žalobu nejprve k městskému soudu v Praze a ten rozhodl, že právo je na naší straně. Ministerstvo pak podalo kasační stížnost, takže to šlo k Nejvyššímu správnímu soudu a ten nám také dal za pravdu.“

Video Rozhovor s Danou Večerkovou
video

Rozhovor s Danou Večerkovou

Cítíte nějaké zadostiučinění?
Pro mě byl proces s žalobami především bojem o princip, s trochou nadsázky říkám bojem o lepší jedničku v mém případě a jsem ráda, že se ukázalo, že to mělo smysl.

Myslíte si, že to, co jste před dvěma lety rozjeli, ovlivnilo nějakým způsobem stávajícího ministra školství ty maturity proměnit, změnit, zjednodušit?
Já nevím, podle čeho se rozhoduje. Ale je velkým pozitivem, že maturanti budou mít letos k dispozici testy do druhého dne po jejich napsání, že se může rozjet veřejná oponentura, odborná veřejnost může vznášet svoje připomínky a také budou k dispozici data výsledků státní maturity až na úroveň každého žáka. Pozitivní je také to, že budou zveřejněna jména členů komise, která ověřuje správnost úloh v maturitních testech. Na druhou stranu zůstavají stále nezodpovězené otázky, na základě čeho je vytvářena úroveň maturitních testů, a také otázka toho, pokud se v testu najdou chyby, jak to bude ministerstvo řešit, jak se dá ta debata o tom, která odpověď je správná, vést.

Rozdávání maturitních zadání na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně
Zdroj: ČT Brno

Co státní maturita konkrétně vám přinesla a co jste si z ní odnesla?
Pro mě to byla velká škola občanské aktivity, škola toho, že má smysl upozorňovat na věci, které vnímám jako nesprávné, že má smysl se spojovat s lidmi, kteří to vidí podobně. Měla jsem velkou radost, kolik lidí, odborníků, učitelů, dalších maturantů, rodičů se do toho zapojilo a společně jsme mohli hledat cestu.

Jste přiznivcem státních maturit, nebo spíše odpůrcem?
Domnívám se, že za celou tou debatou o státních maturitách v médiích a vůbec ve společnosti je skrytá otázka, zda vůbec potřebujeme státní maturitu a k čemu státní maturita je, nakolik má stát jednotlivým školám nařizovat, co má být náplní jejich výuky. Ministr Fiala sestavil komisi, která se těmito otázkami bude zabývat, a snad nám za dva roky odpoví.