Dobrovolní záchranáři pracují zadarmo. Pomáhají při katastrofách

Jižní Morava - Téměř každý zná dobrovolné hasiče, že ale existují i dobrovolní záchranáři, to tuší málokdo. Přípravy na spuštění Dobrovolné záchranné služby České republiky trvaly déle než rok. Složky Integrovaného záchranného systému se nyní rozrostly o dobrovolníky, kteří v případě potřeby mohou svým profesionálním kolegům pomoci. Tito záchranáři navíc pracují zadarmo.

„Jsme připraveni pomoci například rodinám, kterým vyhoří dům,“ uvedl jednu ze situací, kdy budou dobrovolníci k dispozici, zakladatel záchranářské organizace Lukáš Klučka. Pomáhat chtějí také při povodních a v dalších krizových situacích. Pokud dojde k evakuaci určité lokality, jsou připraveni v těchto místech zajišťovat pořádek a dočasně suplovat i policisty.

Záchranářem-dobrovolníkem se může stát každý občan České republiky starší osmnácti let, který je trestně bezúhonný. Od budoucích členů se očekává loajalita a chuť pomáhat ostatním lidem. Zájemci o členství podstoupí odborné školení, a to podle specializace, která jim bude přidělena.

Video Lukáš Klučka hostem UvR plus
video

Lukáš Klučka hostem UvR plus

Hlavní náplní práce dobrovolných záchranářů je spolupráce s jednotlivými obcemi v případě krizové situace a také při preventivních akcích, kdy například radí lidem, jak sbalit evakuační zavazadlo. Dobrovolní záchranáři pomáhají i obětem katastrof, jimž nabízejí psychologickou pomoc.

Starostové obcí, které chtějí využít pomoc od dobrovolných záchranářů, budou moci volat na mimořádnou linku, na jejímž zřízení Dobrovolnická záchranná služba České republiky pracuje. Dobrovolníci se pak setkají a zorganizujíse na místě potřeby. Služba ale pokrývá území celé republiky.

Co je úkolem dobrovolného záchranáře?

  1. Při mimořádné události musí zabezpečit místo proti vandalismu a rabování.
  2. Vypomáhá krizovým štábům v případě živelních či technických katastrof (logistické zabezpečení, řízení dobrovolníků, terénní průzkum, rozšiřování informací apod.).
  3. Nabízí technickou pomoc v případě katastrof.
  4. Pomáhá při pátrání po nezvěstných osobách.
  5. Doplňuje stanoviště první a psychologické pomoci při mimořádných událostech velkého rozsahu.
  6. A nabízí také pomoc v oblasti prevence.