Moravskoslezský kraj spouští další dotační programy

Ostrava – Začátek téměř každého podnikání provázejí starosti o finance. Moravskoslezský kraj proto vyhlásil hned několik dotačních programů, které by firmám i jednotlivcům měly v začátcích pomoci.

„Většina podnikatelů při vzpomínkách na svoje začátky tvrdí, že největší hlavu měli z toho, z čeho zaplatí nájem a provoz firmy. Nově vyhlášené dotační programy by je měly alespoň částečně těchto starostí zbavit a usnadnit jim start v podnikatelských aktivitách,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Finanční „injekci“ mohou dostat také malé a střední firmy z regionu, spolupracující s vysokými školami nebo výzkumnými ústavy, a podniky, vytvářející vědeckovýzkumná pracovní místa. K získání peněz je především zapotřebí mít zajímavý projekt a také včas o dotaci požádat.

O podporu mohou požádat také malé podniky – startupy – které sídlí v podnikatelských inkubátorech a vědeckotechnických parcích, a od jsou mladší, než tři roky.

„Z dotace mohou během prvního roku podnikání uhradit až padesát procent uznatelných nákladů na nájem a služby, které poskytují podnikatelské inkubátory. V dalším roce to je čtyřicet procent a ve třetím třicet procent uznatelných nákladů,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, Martin Sikora. Kraj pro tento rok vyčlenil na dotační programy půl milionu korun. Žádosti o dotaci přijímá krajský úřad do 30. září.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Dalších 500 tisíc korun půjde na strategické a business poradenství, zpracování podnikatelského záměru, na právní, účetní, daňové, expertní a další služby pro studenty posledních ročníků vysokých a středních škol nebo absolventi SŠ a VŠ do jednoho roku od ukončení studia.

„Pokud bude o tento projekt zájem, budeme v rozpočtu kraje hledat finanční prostředky, abychom mohli dotaci příští rok navýšit,“ doplnil Sikora.

Pro malé a střední podniky, které spolupracují s vysokými školami nebo výzkumnými ústavy Moravskoslezského kraje, jsou i letos určeny inovační vouchery, které jsou realizovány v rámci programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013.

Tyto dotace na vývoj produktu, testování, měření a další činnosti podporuje Moravskoslezský kraj už od roku 2010. Během tří let poskytl na tyto vouchery 28,5 milionu korun, spolufinancoval 94 projektů. Peníze nejčastěji mířily do automobilového průmyslu, bezpečnosti, energetiky a úspory energií a informačních technologií. Většinou byly podporovány malé podniky, nejčastěji spolupracovaly s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava.

„V letošním roce je na tuto aktivitu vyčleněno přes devět milionů korun. Během května se budou projekty hodnotit, přidělení dotací pak schválí krajské zastupitelstvo na své červnové schůzi,“ upřesnil hejtmanův náměstek Martin Sikora.

Další dva miliony korun rozdělí Moravskoslezský kraj mezi inovativní malé a střední podniky na spolufinancování osobních nákladů, na nově vytvořená pracovní místa ve výzkumu a vývoji. Jeden žadatel může získat až 300 tisíc korun. „Tento dotační titul jsme letos vyhlásili poprvé. O tom, který projekt kraj podpoří, rozhodnou 20. června krajští zastupitelé,“ doplnil náměstek hejtmana Martin Sikora.