Zapálené louče v Lednici opět odhalí starou zednářskou zahradu

Lednice - Návštěvníci zámeckého parku v Lednici na Břeclavsku si dnes budou moci projít stezku zaniklé „zednářské“ zahrady. Zahradníci ji objevili teprve loni. Její existenci prozradily kaštany - jakmile na jaře vykvetou, vytvoří mapu původní podoby parku. Když experti porovnali letecké snímky a původní plán parku, zjistili, že stromy vytvářejí promyšlené geometrické obrazce. Původní cesty při romantické noční procházce naznačí zapálené louče. Akce se koná už podruhé.

Stromy a aleje vytvářely v takzvané zednářské zahradě nejrůznější obrazce z kosočtverců a oktagonů. Oktagon je složený z několika os, které tvoří osmicípou hvězdu. Ve středu místa, kde se osm os sbíhalo, stával sluneční chrám. Zahradní architekti dokázali tuto strukturu odhalit – nejprve ze vzduchu a poté i přímo v terénu. Považují jej za vzkaz předků napsaný stromy.

„V roce 1805 měl někdo za úkol zrušit park a potom za padesát let byl někdo další zas natolik uvědomělý, že stromy vysadil tak, aby symboly zahrady mohli jeho pokračovatelé najít,“ vysvětlil zahradní architekt Přemysl Krejčiřík.

Ze zahrady zbyl v Lednici už jen zlomek. Pro větší zážitek návštěvníků však zahradníci zvýraznili hlavní linie vysekáním trávy a večer je navíc osvítí dvěma stovkami loučí. Původně tyto cestičky lemovaly aleje černých topolů.

Symboly odkazovaly zřejmě k zednářství
Zdroj: ČT Brno

S duchem mystiky

Označení zednářská sice zahrada dostala až od svých současných objevitelů, ale váže se k symbolice samotné zahrady i k symbolům zednářů, které je možné najít také na zámeckých zdech. Lednické pány lákala na zednářské zahradě především mystika, zednářství bylo v jejich době populární.

„Bylo to takové tajemné místo, kde se možná odehrávaly rituály, které byly součástí programu. To ale nevíme úplně přesně,“ uvedl Krejčiřík.