Skauti zvelebovali okolí kostela ve Staré Vodě

Libavá (Olomoucko) – Více než šedesát skautů z Česka, Polska a zámořské Kanady zvelebovalo o víkendu okolí kostela ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá na Olomoucku.

Poničený kostel sv. Anny a sv. Jakuba je přitom jedinou stavbou, která dokládá zaniklou obec Stará Voda. Obec zanikla po válce v roce 1946 a kostel byl vydán napospas sovětské a československé armádě.

Stará Voda
Stará Voda

Především olomoučtí skauti se na brigády do Staré Vody sjíždějí od roku 1995. Postupem času se jim podařilo zvelebit okolí kostela – zrekonstruovali například kapli nad Královskou studánkou, vyčistili trosky bývalého kláštera a obnovili rybník a zničený hřbitov. V loňském roce byla z prostředků armády opravena zeď bývalých ambitů kolem kostela.

Skauti se ve Staré Vodě seznamují nejen s pohnutou historií místa, ale především se učí aktivně starat o kulturní dědictví.

Skauti obnovují poutní místo ve Staré Vodě
Skauti obnovují poutní místo ve Staré Vodě

V minulosti se k českým skautům připojili i jejich kolegové z Francie, USA, Slovenska nebo Rakouska. Znovu se ve Staré Vodě sejdou první víkend v říjnu.

Historie poutního místa ve Staré Vodě

Kaple sv. Jakuba Staršího a sv. Anny  byly od pradávna vyhledávány coby poutní místa. V prostoru obou malých kaplí byl v roce 1688 dokončen poutní kostel podle projektu císařského architekta G. P. Tencalliho.

V letech 1690–1695 zde byla zřízena kolej školského řádu piaristů, kteří v místě působili až do roku 1922. Po odchodu piaristů zde krátce působili redemptoristé a do r. 1930 benediktini.

Během 2. světové války byla poškozena budova kláštera. Přestože se s opravami začalo hned po válce, jsou dnes na místě kláštera pouze zbytky zdiva a studna na bývalém nádvoří.

Po válce, když došlo k odsunu německého obyvatelstva, slíbilo ministerstvo národní obrany, že kostel a klášter mohou nadále sloužit svému účelu. Poslední pouť se ovšem mohla konat v roce 1949, poté byl prostor uzavřen pro potřeby armády.

Obec Stará Voda tak byla postupně srovnána se zemí. Cenné památky byly v 50. letech odvezeny do jiných kostelů.

Situace se změnila po odchodu sovětské armády. Civilním osobám bylo zpřístupněno nejbližší okolí kostela a byl vypracován plán obnovy poutního místa. Opravy pokračují po etapách tak, jak jsou k dispozici potřebné finanční prostředky. Mnoho z nich je i z darů věřících z Německa. První pouť po sametové revoluci se konala 28. září 1991.

Uvnitř kostela jsou nápisy vojáků sovětské armády a působí jako varovný památník na dobu nesvobody.