Brněnské Noci kostelů se osobně zúčastní i patriarcha Bartoloměj

Brno – Kostely po celé zemi se večer mimořádně otevřou návštěvníkům. I letos dostanou příležitost podívat se i do míst, která jsou běžně nepřístupná. Noc kostelů zahájí vyzvánění zvonů 1327 kostelů, které se do projektu zapojily. V Brně se akce zúčastní i ekumenický patriarcha a arcibiskup Konstantinopole Bartoloměj.

Během noci kostelů se zájemcům otevírají varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Poprvé v historii se návštěvníkům otevře například krypta v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích. Lidé tak dostanou příležitost prohlédnout si malé sintrové krápníky, které se vytvořily na severní stěně krypty díky přítomnosti vody.

Brněnská diecéze si pro malé zájemce připravila soutěž. Děti musí nejprve najít poklad – hrací kartu, na které jsou vyznačeny kostely, která mají propátrat. Kdo odhalí některá z tajemství chrámů, dočká se sladké odměny. Soutěžit mohou dívky a chlapci ve věku od osmi do patnácti let.

Poklad pod kostelem

Náměstí Svobody v BrněNa náměstí Svobody, kterému se dříve říkalo Velké náměstí  – stával ještě v předminulém století kostel svatého Mikuláše. Měl krásnou věžičku pokrytou bílým plechem. Pod kostelními základy prý byly hlubokánské chodby. Tam si kdysi dávno zakopal jeden bohatý měšťan své jmění – celý poklad, protože o ně nechtěl ve válkách přijít.  Aby zlato a cennosti později spolehlivě našel,  všechno si hezky namaloval na papír a ten doma pečlivě schoval. Tak pečlivě, že sám už svoji mapku nikdy nenašel a poklad zůstal ukrytý hluboko pod kostelem. Mapu vedoucí k pokladu mohl využít jen dobrý znalec Brna. Pouze ten, kdo o městě, jeho ulicích nebo významných stavbách něco věděl.

Přešel nějaký čas. Do měšťanova bytu se nastěhovali dva studenti, kamarádi. A stalo se, že jednou plánek objevili. Pečlivě ho prozkoumali a domluvili se, že se pro poklad společně vypraví. 


V Brně se akce, která do kostelů tradičně přiláká tisíce lidí, zúčastní také ekumenický patriarcha a arcibiskup Konstantinopole Bartoloměj. Na slavnostním obědě se setkal a brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem a v podvečer se zúčastní programu Noci kostelů v pravoslavném kostele sv. Václava v Gorazdově ulici.

Organizátoři zároveň zdůrazňují, že význam této akce není pouze společenský a kulturní, ale i náboženský. „Noc kostelů má přiblížit křesťanství těm, kdo chtějí poznat Boha. Tak jako Bůh otvírá své srdce člověku, ať hledající naleznou otevřená srdce všech, kteří se nazývají křesťany,“ řekl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Mapu míst, která se zapojila, najdete na webu Noci kostelů.


Letos se do Noci kostelů zapojilo 1 327 chrámů a kostelů
Zdroj: Noc kostelů

Od loňského roku je pro uživatele iPhonů a iPadů k dispozici zdarma dostupná aplikace iKostel, díky níž mohou návštěvníci poznávat krásu kostelů bez tištěné brožury. K Noci kostelů je připraveno také pexeso nebo magnetky.

Myšlenka pozvat kohokoli ve zvláštní dobu do kostela vznikla v Rakousku v roce 2005. Od té doby se projekt šíří po Evropě, během dnešní noci mohou kostely navštívit také lidé na Slovensku, nebo třeba v Estonsku.