Škola v muzeu: žáky provedou expozicemi budoucí učitelé

Brno – Moravské zemské muzeum připravilo pro žáky a studenty interaktivní výuku přímo ve výstavních prostorách. Místo jejich učitelů jim ale látku mezi muzejními exponáty přednesou budoucí pedagogové z Masarykovy univerzity. V České republice jde o první projekt tohoto druhu.

Místo do školních lavic dnes studenti brněnského gymnázia na třídě Kapitána Jaroše zamířili do Moravského zemského muzea. Hodinu o způsobu života středověkých lidí místo jejich učitelky vedl přímo mezi exponáty Stanislav Velčev. Na Masarykově univerzitě studuje historii, specializuje se právě na období středověku. „Mimo jiné se snažím studentům přiblížit, co vlastně na tomto oboru děláme. Lidé si často myslí, že se zabýváme jen daty, ale to není pravda. Hodinu jsme koncipovali hodně interaktivně, aby studenty bavila,“ popsal budoucí pedagog.

Vybočení ze školní rutiny studenti ocenili. „Ve škole je to více faktografické, tady to mělo spíše zábavně-naučnou formu o bydlení a způsobu života lidí ve středověku,“ řekl jeden ze studentů gymnázia. „Bylo to výjimečné v tom, že jsme si informace sami vyhledávali a nedostávali jsme je od učitele,“ dodala jeho spolužačka.

Studenti ocenili především interaktivitu výuky
Studenti ocenili především interaktivitu výuky

Spokojení jsou i učitelé. „Studenti vidí exponáty přímo, a proto si lépe propojí informace. Velký přínos mají také pracovní listy, kam si mohou všechno zaznamenat,“ řekla učitelka Jana Sitařová.

Muzeum doufá, že si vychová pravidelné návštěvníky

Moravské zemské muzeum se pro projekt Škola v muzeu inspirovalo spoluprací Oxfordské univerzity a Britského muzea. „Principem je, že zatímco dříve byla návštěva muzea doplňkovou akcí k vyučování, teď bychom chtěli, aby vyučovací hodina proběhla u nás v muzeu,“ uvedla mluvčí muzea Eva Pánková s tím, že kvůli exkurzi do muzea si studenti hodinu už nebudou muset nahrazovat.

Video Mluvčí muzea Eva Pánková o výhodách projektu
video

Mluvčí muzea Eva Pánková o výhodách projektu

Vedení Masarykovy univerzity na nabídku spolupráce okamžitě kývlo. „Našim studentům to přináší praktické zkušenosti s kolektivem žáků, je to jiný způsob, jak je oslovit, nabídnout jim zajímavá témata a vzdělávat je,“ uvedl proděkan pro vzdělávání Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Zdeněk Vochníček.

Obě brněnské instituce chtějí v září školám nabídnout nové výukové hodiny. Obměňovat by se měly každý semestr.

Projekt Škola v muzeu od letošního školního roku funguje například v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. Lektor pro děti z mateřských a základních škol i pro studenty ze středních a vysokých škol připravil pracovní listy ke čtyřem stálým výstavám. Jde o expozice Z historie prací techniky, Hledání hvězdy Davidovy – Oskar Schindler, Svitavské vily a Labyrint svitavských příběhů. Lektor se věnuje dětem také u krátkodobých výstav s interaktivními prvky.