Výrazně ubývá žáků, kteří se učí německy

Moravskoslezský kraj – Na nedostatek zájmu o výuku němčiny upozorňují germanisté z Ostravské univerzity. Za posledních sedm let klesl počet žáků, kteří se učí německy, o více než polovinu. Do Moravskoslezského kraje přitom míří nejvíce investorů právě z Německa a Rakouska. A mají problémy. Chybí jim pracovníci s dobrou znalostí jazyka. 

Němčina netáhne a vyklízí pole angličtině. Nezájem o němčinu došel tak daleko, že její výuku některé školy ruší.

Výuku tohoto jazyka zrušila třeba ostravská konzervatoř nebo Střední průmyslová škola Kratochvílova. „U nás posledních deset žáků absolvovalo německý jazyk ve školním roce 2010/2011. Pak už jsme němčinu nezaváděli, protože žáci ze ZŠ nechodili vybaveni tímto jazykem,“ uvedl Jaroslav Král, ředitel SPŠ Kratochvílova.

Video Reportáž Drahomíry Račákové
video

Reportáž Drahomíry Račákové

Němčina se nevyučuje ani na dvou fakultách VŠB-TUO. Na Fakultě bezpečnostního inženýrství a na Fakultě elektrotechniky a informatiky není studium němčiny v nabídce. Na ostatních pěti fakultách ano.

Německo a Rakousko jsou přitom pro Českou republiku nejvýznamnějšími obchodními partnery a firem tu mají tisíce. Němčina je navíc mateřským jazykem nejpočetnější skupiny obyvatel Evropské unie.

„Jazyková znalost je opravdu na tak mizerné úrovni, že německé firmy neustále pláčou nad nedostatkem kvalifikovaných lidí s dobrou jazykovou úrovní,“ uvedla němčinářka Gabriela Chopáčová.

V roce 2000 se v České republice učilo v základních školách němčinu téměř tři sta tisíc žáků. O devět let později jich už bylo jen něco málo přes sto tisíc.

Naději na mírné zlepšení vidí ostravští germanisté v zavedení povinné výuky druhého cizího jazyka na základních školách. Platí to pro osmé a deváté třídy, a to od letošního září.