Ministerstvo spustí čtvrtou vlnu dotací na výměnu starých kotlů

Ostrava - Dotovaná výměna starých kotlů za ekologické se rozšíří z Moravskoslezského kraje do celé republiky. Dotace má pokrýt polovinu nákladů. „Jsme připraveni otevřít tento program pro celou republiku, Moravskoslezský kraj ale zůstane hlavním partnerem tohoto programu,“ řekl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa s tím, že žádný jiný kraj nemůže v programu získat výhodnější podmínky než Moravskoslezský.

Ministerstvo vyhlašuje národní program podpory výměny starých kotlů za nové, ekologičtější, pro všechny kraje, které o to budou mít zájem. Pro všechny kraje také shodně platí, že 50 procent nákladů hradí stát a zbylých 50 procent jde z krajské kasy. Novinkou čtvrté výzvy je i to, že umožňuje snazší zapojení obcí.

Ministerstvo do tohoto programu alokuje do konce roku 80 milionů korun pro celou republiku, v příštím roce pak stát určí na program 100 milionů. Program bude také rozšířen na širší škálu kotlů, pokračuje podpora přechodu na modernější typy kotlů na pevné palivo, a to včetně kotlů zplyňovacích. Krom kotlů na uhlí se podpora bude týkat i kotlů využívajících k topení pelety. Podporu získají i lidé nakupující nové plynové kotle.

Video Brífink po jednání pracovní skupiny ke kvalitě ovzduší v MS kraji
video

Brífink po jednání pracovní skupiny ke kvalitě ovzduší v MS kraji

Moravskoslezský kraj spolu s ministerstvem dosud vypsal tři výzvy, během nichž mohli lidé získat dotaci na výměnu ekologických kotlů. Program byl spuštěn loni v únoru, kdy bylo vyčleněno 20 milionů korun. Dotace tehdy činila 60.000 korun a vystačila na výměnu 333 kotlů, přičemž už první den musel kraj příjem žádostí pro velký zájem pozastavit. Ve druhé a třetí výzvě už byla dotace snížena na 40.000 korun a v obou případech bylo vyčleněno 40 milionů korun. Příjem posledních žádostí skončil v dubnu.

Smog v OstravěMoravskoslezský kraj má nejhorší kvalitu ovzduší v zemi. Kromě průmyslových podniků a dopravy se na znečištění ovzduší významným způsobem podílejí právě domácnosti. Tuhými palivy topí v Moravskoslezském kraji zhruba 55.000 domácností, které jsou rozmístěny na malé ploše. Výměna jednoho kotle znamená úsporu emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně. Investice do lokálních topenišť jsou podle kraje ekonomicky výhodné, protože každá vynaložená koruna je pětkrát efektivnější než u průmyslové investice a na zlepšení kvality ovzduší se projeví okamžitě. Peníze na nový kotel se lidem proplácejí zpětně a celý proces trvá asi devět měsíců.


ArcelorMittal Ostrava zahájil projekt snížení emisí za miliardu

Emise se na Ostravsku snaží snižovat i velcí znečišťovatelé z řad průmyslových firem. Hutní společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO) zahájila ekologický projekt za více než miliardu korun. Podepsala dnes se společností ČKD Praha DIZ dodavatelskou smlouvu na instalaci technologie na snížení emisí oxidů dusíku. AMO loni vypustil do ovzduší nejméně prachu v historii, oproti roku 2003 ho byla jen třetina, přesto stále patří k největším znečišťovatelům životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

Nová technologie má zajistit snížení ročních emisí oxidů dusíku minimálně o 600 tun ročně, tedy o čtvrtinu oproti roku 2012. Výstavba má začít v červenci, hotové zařízení má být podle plánu spuštěno počátkem roku 2015. „Jde o technicky náročné a nákladné řešení, které představuje nejlepší dostupnou techniku,“ řekl dnes novinářům generální ředitel a předseda představenstva AMO Tapas Rádžderkar.

Už v roce 2011 začalo v teplárně odsiřování kotlů za více než 500 milionů korun. Zatímco odsíření AMO financuje čistě z vlastních zdrojů, na denitrifikaci chce využít evropskou dotaci, která by měla pokrýt 40 procent nákladů. „Tato investice nám umožní plnit emisní limity dané evropskou legislativou, a tudíž provozovat naši teplárnu i po roce 2016, což je termín, dokdy musí být tyto limity plněny dle příslušné směrnice Evropské unie o průmyslových emisích,“ řekl ředitel AMO pro životní prostředí Petr Baranek.

Podnik má naplánovány i další projekty, na které chce využít evropské dotace. Evropská komise je nyní schvaluje. Životnímu prostředí by měl ulevit nejvíce tkaninový filtr na aglomeraci Jih za půl miliardy korun, který měl být podle dobrovolné dohody firmy s ministerstvem životního prostředí spuštěn už na počátku letošního roku. O úpravě této dohody se jedná, podle firmy v době jejího podepsání nikdo nečekal, že jednání s Evropskou komisí budou trvat tak dlouho.