Magdalena Jetelová vystavuje v Olomouci

Olomouc - Muzeum umění v Olomouci zaplnila díla Magdaleny Jetelové. Světově uznávaná umělkyně tady pod názvem Desorientation představuje svoje monumentální prostorové a světelné realizace z let 1982 až do současnosti. Teprve třetí samostatná prezentace této výjimečné autorky v České republice je šitá na míru muzejním prostorám Trojlodí.

Na zemi v chodbě muzea jsou zvětšené záznamy Státní bezpečnosti.

Potisk podlahy demonstruje nejen někdejší zločiny totalitního režimu, ale i jemné praktiky manipulace s bohatě propracovanou strategií šíření dezinformací. Vstupní prostor výstavního sálu pak protíná vestavěná konstrukce v posunu, který důsledně zdvojuje.

Nedílnou součástí celé výstavy je místnost ohraničená obřími membránovými zrcadly. Magdalena Jetelová tady pomocí modrého světla chtěla upozornit na to, že prostor je neustále v pohybu a má vlastní energii.

Naprostým unikátem je pak více než třicet let starý model podzemního zahradního centra na Jižním Městě v Praze. Projekt měl vzniknout v době, kdy se tu budovalo sídliště.

„Pracuje s tím, že nabourává tuto dominující, unifikovanou formu výstavby sídliště tím, že zavádí krajinný prvek,“ uvedla Olga Staníková, kurátorka výstavy.

Magdalena Jetelová patří ke světově uznávaným osobnostem současné vizuální scény. Na přelomu 70. a 80. let svým dílem svérázným způsobem ironizovala život v komunistickém režimu. Jako jedna z prvních umělkyň z posttotalitních zemí začala pracovat s novými technologiemi a laserovým světlem. Využívá taky kódovaného jazyka souřadnic GPS i současných robotických systémů.