Magdalena Jetelová vystavuje v Olomouci

Olomouc - Muzeum umění v Olomouci zaplnila díla Magdaleny Jetelové. Světově uznávaná umělkyně tady pod názvem Desorientation představuje svoje monumentální prostorové a světelné realizace z let 1982 až do současnosti. Teprve třetí samostatná prezentace této výjimečné autorky v České republice je šitá na míru muzejním prostorám Trojlodí.

Na zemi v chodbě muzea jsou zvětšené záznamy Státní bezpečnosti.

Potisk podlahy demonstruje nejen někdejší zločiny totalitního režimu, ale i jemné praktiky manipulace s bohatě propracovanou strategií šíření dezinformací. Vstupní prostor výstavního sálu pak protíná vestavěná konstrukce v posunu, který důsledně zdvojuje.

Video Reportáž Evy Knajblové
video

Reportáž Evy Knajblové

Nedílnou součástí celé výstavy je místnost ohraničená obřími membránovými zrcadly. Magdalena Jetelová tady pomocí modrého světla chtěla upozornit na to, že prostor je neustále v pohybu a má vlastní energii.

Naprostým unikátem je pak více než třicet let starý model podzemního zahradního centra na Jižním Městě v Praze. Projekt měl vzniknout v době, kdy se tu budovalo sídliště.

„Pracuje s tím, že nabourává tuto dominující, unifikovanou formu výstavby sídliště tím, že zavádí krajinný prvek,“ uvedla Olga Staníková, kurátorka výstavy.

Magdalena Jetelová patří ke světově uznávaným osobnostem současné vizuální scény. Na přelomu 70. a 80. let svým dílem svérázným způsobem ironizovala život v komunistickém režimu. Jako jedna z prvních umělkyň z posttotalitních zemí začala pracovat s novými technologiemi a laserovým světlem. Využívá taky kódovaného jazyka souřadnic GPS i současných robotických systémů.