ZLÍN FILM FESTIVAL - VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 2013

Ceny udělované statutárními porotami / Prizes awarded by the statutory juries 

 • Hlavní cena mládežnické poroty – za nejlepší hraný film pro mládež / Main Prize of the Children’s Jury – for Best Feature Film for Youth 

Teď a tady - Velká Británie, režie Ol Parker / Now Is Good - Great Britain, directed by Ol Parker 

Mezinárodní dětská porota pro hraný film pro děti / International Children’s Jury for Feature Films for Children 

 • Hlavní cena dětské poroty – za nejlepší hraný film pro děti / Main Prize of the Children’s Jury – for Best Feature Film for Children 

Čestné pionýrské - Rusko, režie Alexandr Karpilovskij / I Give You My Word - Russia, directed by  Alexandr Karpilovskij 

Mezinárodní odborná porota pro hraný film / International Expert Jury for Feature Films 

 • Zlatý střevíček – za nejlepší hraný film pro děti / Golden Slipper – for Best Feature Film for Children

Můj sladký oranžovník - Brazílie, režie Marcos Bernstein / My Sweet Orange Tree - Brazil, directed by  Marcos Bernstein 

 • Zlatý střevíček – za nejlepší hraný film pro mládež / Golden Slipper – for Best Feature Film for Youth 

Deštivé léto - Uruguay, Mexiko, Nizozemsko, Německo, režie Ana Guevara Pose, Leticia Jorge Romero / So Much Water - Uruguay, Mexico, Netherlands, Germany, directed by Ana Guevara Pose, Leticia Jorge Romero 

 • Cena města Zlína – zvláštní uznání hranému filmu pro děti / The Town of Zlín Award – Special Recognition for a Feature Film for Children 

Satellite Boy - Austrálie, režie Catriona McKenzie / Satellite Boy - Australia, directed by Catriona McKenzie 

 • Cena Miloše Macourka – zvláštní uznání hranému filmu pro mládež / The Miloš Macourek Award – Special Recognition for a Feature Film for Youth 

Teď a tady - Velká Británie, režie Ol Parker / Now Is Good - Great Britain, directed by Ol Parker  

Společná mezinárodní porota dětí a dospělých pro animovaný film /Joint International Jury of Children and Adults for Animated Films 

 • Zlatý střevíček – za nejlepší animovaný film / Golden Slipper – for Best Animated Film 

Pilipka - Bělorusko, režie Tatiana Kublitskaya / Pilipka - Belarus, directed by Tatiana Kublitskaya 

 • Cena Hermíny Týrlové – cena pro mladého tvůrce do 35 let / The Hermína Týrlová Award – Award for Young Artists aged under 35 

Psí život - Francie, Kanada, režie Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin / It’s A Dog’s Life -  France, Canada, directed by Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin 

Mezinárodní odborná porota pro soutěž Evropských debutů / International Expert Jury for European First Films 

 • Cena Evropa – cena ministra kultury ČR / The Europe Award – The Czech Minister of Culture Prize

 Shell - Velká Británie, režie Scott Graham / Shell - Great Britain, directed by Scott Graham 

 • Zvláštní cena poroty / Special Jury Award 

Tvoje krása nemá cenu - Rakousko, režie Hüseyin Tabak / Your Beauty Is Worth Nothing – Austria, directed by  Hüseyin Tabak 

Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů Zlínský pes / ZlinDog International Expert Jury for Students'Films Competition 

 • Cena za nejlepší film z každé kategorie / Best film award for each category 

 - animace / animation

Plameňákova hrdost - Německo, režie Tomer Eshed / Flamingo Pride - Germany, directed by Tomer Eshed 

- hraný film / feature film

Nejsem statečný - Německo, režie Arianne Hinz / I´m not Brave - Germany, directed by Arianne Hinz 

- dokument / documentary

To pravé ořechové - Slovensko, režie Simona Schurdáková / Searching for Meaning - Slovakia, directed by Simona Schurdáková 

 • Cena za TOP film Zlínského psa, jehož autor bude odměněn cenou 1 000 EUR / Zlin Dog TOP film 1 000 euro prize for the author 

Odstředivá síla - Německo, režie Benjamin Teske / Escaping Gravity - Germany, directed by Benjamin Teske 

Ceny udělované nestatutárními porotami / Prizes awarded by non-statutory juries 

Mezinárodní porota ECFA / ECFA Jury 

 • Cena ECFA/ECFA Award 

Mami, mám tě rád - Lotyšsko, režie Janis Nords / Mother, I Love You – Latvia, directed by Janis Nords 

Mezinárodní Ekumenická porota / International Ecumenical Jury 

 • Cena ekumenické poroty / Ecumenical Jury Award 

Vinni jsou vždy ti druzí - Německo, režie Lars-Gunnar Lotz / Shifting the Blame -  Germany, directed by Lars-Gunnar Lotz 

Divácké ceny / Audience Awards 

 • Zlaté jablko – nejúspěšnějšímu hranému filmu / Golden Apple – for Best Feature Film 

Teď a tady - Velká Británie, režie Ol Parker / Now Is Good - Great Britain, directed by Ol Parker 

 • Zlaté jablko – nejúspěšnějšímu animovanému filmu / Golden Apple – for Best Animated Film 

Příběh mořské želvy - Kanada, režie Kathy Shultz / A Sea Turtle Story – Canada, directed by Kathy Shultz 

Cena udělované společností Filmfest / Prizes awarded by the Filmfest company 

 • Uznání za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež / Recognition of Creative Contribution in Filmmaking for Children and Youth

 Jitka Molavcová