Rytiny, grafiky a malby Maxe Švabinského ozdobí břeclavskou synagogu

Břeclav – Průřez díla Maxe Švabinského představí nová výstava v břeclavské synagoze. Expozice návštěvníky seznámí s autorovou tvorbou v letech 1895 až 1954. Nejstarším dílem je nádherná heliogravura „Splynutí duší“, která vznikla okolo roku 1900. Výstava se návštěvníkům poprvé otevře v pátek.

Před rokem hostila synagoga v Břeclavi výstavu děl Alfonse Muchy, letos se zaměřila na další významnou osobnost české malby a grafiky – Maxe Švabinského. Autor svůj mimořádný talent rozvíjel během svých cest po Francii, Holandsku, Německu, Itálii a Belgii.

Švabinský patřil mezi zakladatele Spolku výtvarných umělců Mánes a představitele Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Ve 20. a 30. letech navrhl řadu známek, bankovek a plakátů a také lunety pro Národní divadlo.

Výstava „Max Švabinský – výběr z díla“ bude ke zhlédnutí od 14. června do 1. září tohoto roku.„Výstava postupně návštěvníky seznámí i s různými technikami, které autor používal – akvarel, barevná křída, tuš, tužka, běloba, uhel, litografie, heliogravura, dřevoryt, suchá jehla či mezzotina,“ řekla ředitelka Městského muzea a galerie Břeclav Alena Káňová.

Nejstarším vystaveným dílem bude heliogravura Splynutí duší, která reprezentuje ve Švabinského tvorbě secesní symbolismus. Chybět nebudou ani dřevoryty. „Jan Křtitel, cyklus Rajské sonáty či Červnové poledne jsou ukázky neobyčejné technické zručnosti i citu pro určitou náladu a atmosféru, kdy navazuje na pozdní impresionismus osobitého luministního ladění,“ doplnila ředitelka Káňová.