Bohumín staví ve Vrbici protipovodňový val za 50 milionů

Bohumín - Město Bohumín dalo více než padesát milionů na stavbu protipovodňové hráze v městské části Vrbice. „Nový val ochrání před stoletou vodou plochu o rozloze sto třicet hektarů," řekla mluvčí radnice Lucie Balcarová.

Zdroj: Taneček David Autor: David Taneček

Práce na výstavbě protipovodňové ochrany jsou nyní v nejnáročnější fázi. Stavbaři navážejí tuny zeminy, jílu a štěrku. „Momentálně stavíme hrázové propusti a začalo sypání a hutnění násypu hráze,“ řekl Radomír Doležel z investičního odboru Povodí Odry, které protipovodňovou ochranu buduje od loňského podzimu.

Téměř dvoukilometrová protipovodňová hráz bude mít různou výšku v závislosti na terénu, průměrně bude val dvoumetrový. V nejnižším místě na konci Vrbice směrem k Ostravě u fotbalového hřiště bude hráz vysoká až pět metrů. Součástí stavby bude také sto dvacet metrů dlouhá a až jeden a půl metru vysoká protipovodňová zeď podél Orlovské stružky.

Silnice I/67 vede po skřečoňském mostě
Zdroj: ČTK
Autor: Drahoslav Ramík

„Paradoxně až povodeň v roce 2010 způsobila, že vlastníci pozemků, kteří se stavbou nesouhlasili, je po povodni konečně prodali a Povodí Odry mohlo začít se stavbou. Kdyby byla povodeň letos i u nás, tak by smetla rozestavěné hráze a opět zaplavila domy,“ řekl starosta Petr Vícha. Podle něj je chybou, že stále neexistuje zákon, který by ulehčoval vyvlastňování pozemků pro veřejné stavby.

Po definitivním dokončení hráze chce město na jejím vrcholu postavit asfaltovou stezku pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře. „Chceme vyhovět přáním bruslařů a rozšířit možnosti kvalitního bruslení v Bohumíně. In-line stezka po hrázi kolem Vrbického jezera povede v atraktivním prostředí a bude propojena s cyklostezkou směrem na Ostravu. Opravíme také části chodníků, které navazují na Vrbickou ulici. Získáme tak zhruba tříkilometrový okruh,“ uvedl místostarosta Lumír Macura a dodal, že to bude stát asi tři a půl milionu korun. V případě příznivého počasí chce město stezku vybudovat ještě letos, jinak ji bude stavět až příští rok.

Valy proti stoleté vodě za sto dvacet milionů korun přibyly v minulých letech také ve Starém Bohumíně a v Bohumíně-Šunychlu. Po dokončení hrází ve Vrbici zbývá v Bohumíně ochránit před velkou vodou ještě městskou část Pudlov, stavba je v přípravné fázi.