Rekonstrukce olomouckého nádraží nezačne, SŽDC musí znovu vybrat vítěze

Olomouc – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výsledek tendru, ve kterém Správa železniční dopravní cesty vybrala dodavatele na rekonstrukci olomouckého hlavního nádraží. Rozhodnutí potvrdil i předseda úřadu Petr Rafaj. Soutěž tak pokračuje a SŽDC musí nabídky znovu vyhodnotit. Podle antimonopolního úřadu měla správně vítězné konsorcium vyřadit.

V soutěži na rekonstrukci hlavního nádraží v Olomouci si SŽDC vybrala nabídku sdružení společností Eurovia CS, Subterra a Elektrizace železnic Praha. V ní však ÚOHS nalezl několik vážných chyb, kvůli kterým ji měla SŽDC vyřadit. Nabídková cena sdružení nebyla podle úředníků uvedena ve správném tvaru požadovaném zadavatelem. „Zadavatel rovněž nedodržel zásadu transparentnosti, když při posouzení nabídek akceptoval opožděné upozornění tohoto uchazeče, že jeho skutečná nabídková cena je nižší, než byla cena čtená při otevírání obálek,“ doplnil Petr Rafaj.

Železniční správa teď musí nabídky znovu posoudit a vybrat z nich nového vítěze.

Průjezd olomouckým nádražím patří mezi poslední nerekonstruované úseky trati z Prahy do Ostravy. SŽDC připravila projekt na modernizaci kolejiště a nástupišť, nádraží také má dostat jedno ostrovní nástupiště navíc. Inovací projde zabezpečovací zařízení a informační systém. Bezpečnost cestujících a provozu bude nově hlídat kamerový systém.