Na Ostravskou univerzitu nastoupí méně studentů než loni

Ostrava - Do prvních ročníků příjme Ostravská univerzita v novém akademickém roce přes 3400 studentů. Proti loňskému roku jde zhruba o pětiprocentní pokles. Důvodem menšího počtu přijímaných studentů je nedostatek financí, řekla mluvčí školy Eva Kijonková. „Vždy se navíc počítá s tím, že řada studentů odejde už v průběhu prvního semestru, proto předpokládáme, že nakonec v prvních ročnících zůstane něco  málo přes 3300 studujících,“ uvedla Kijonková.

Zájem o studium na Ostravské univerzitě podle ní už několik let roste. „Jediným limitem pro celou univerzitu je v podstatě jen omezení státních  příspěvků na výuku, které nás nutí vzít do prvních ročníků méně studentů než loni,“ vysvětlil rektor Jiří Močkoř. Velký skok škola zažila především v roce 2010, kdy otevřela studia všeobecné medicíny. Na Lékařskou fakultu se na tento obor pravidelně hlásí kolem 800 lidí, uspěje zhruba stovka z nich. „Ani letos jsme zdaleka nemohli vyhovět všem uchazečům. Celkově se k nám hlásilo již 920 uchazečů o obor všeobecné lékařství, tedy o sto více než loni, vezmeme ale maximálně 110 studentů,“ uvedla proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání Ivona Závacká. Tradičně vysoký zájem je například i o studium na Pedagogické fakultě.

Ostravská univerzita se svými šesti fakultami nabízí svým více než 10.000 studentům široké spektrum studijních oborů. Od nového akademického roku k nim přibudou ještě čtyři nové. „Posílí se tak nabídka bakalářských studií sociologie a komunitního rozvoje a také cizojazyčná studia fyzioterapie. Vedle toho otevíráme doktorandský obor v programu analytické chemie,“ uvedl Močkoř. Absolventi komunitního rozvoje najdou uplatnění například v institucích a orgánech státní správy a místní samosprávy na odborech sociálních věcí či regionálního rozvoje, v neziskovém sektoru nebo například v poradenských a konzultačních společnostech.

„Nové obory jednak vznikají, aby reagovaly na to, co potřebuje praxe. Někdy jde o propojení nebo změnu oborů předchozích, jindy o reakci na zcela nové požadavky z praxe. Část oborů také sleduje trendy ve výzkumu a prohlubuje specializaci posluchačů právě pro tyto potřeby,“ uvedla prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání Iva Málková.

V letošním roce získala univerzita prestižní evropský certifikát, který dokládá, že škola učí na stejných principech jako tradiční evropské univerzity. O jeho udělení rozhoduje Evropská komise. Ostravská univerzita se na podání žádosti připravovala pět let a uspěla mezi 42 žadateli z celé Evropy, z nichž zhruba polovina neuspěla.