Dolní oblast Vítkovice lépe zpřístupní nová silnice

Ostrava - Regionální rada Moravskoslezsko, která v kraji přerozděluje evropské peníze, rozhodla o dotaci na prodloužení Ruské ulice, která povede až do ostravské Dolní oblasti Vítkovice. Celý areál národní kulturní památky tak bude lépe přístupný.

Výstavba prodloužené Ruské bude stát více než tři sta patnáct milionů korun, z Evropské unie půjde na stavbu přes dvě stě šedesát milionů korun, zbytek doplatí Ostrava. „Díky prodloužené ulici Ruské se Dolní oblast Vítkovice významně zpřístupní a přiblíží lidem. Industriální památka a její areál se tak stanou přirozeným městským prostorem, kam se lidé budou snadno dopravovat, ať už auty, městskou hromadnou dopravou nebo pěšky,“ uvedl primátor Petr Kajnar.

Dolní oblast Vítkovice
Dolní oblast Vítkovice
Více fotek
  • Dolní oblast Vítkovice zdroj: www.ostrava.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/42/4139/413846.jpg
  • Dolní oblast Vítkovice zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3502/350119.jpg
  • Dolní oblast Vítkovice zdroj: Colours of Ostrava http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/39/3898/389716.jpg
  • Dolní oblast Vítkovic zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/32/3134/313323.jpg
  • 37. sjezd ČSSD - den první autor: Martin Straka, zdroj: ČT Ostrava http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/45/4479/447873.jpg

Dodal, že cílem je stavbu dokončit do příštího ročníku festivalu Colours of Ostrava, který se letos druhým rokem konal právě v tomto industriálním areálu. „Prodloužení Ruské ulice plánujeme v délce přes jeden kilometr. Nová komunikace zpřístupní turistická lákadla a zároveň je oddělí od výrobních hal. Silnice v areálu vykrojí velké písmeno L. Povede od mimoúrovňového křížení s Místeckou ulicí podél auly Gong, za níž se stočí doleva, aby se napojila zpět na Místeckou ulici,“ popsal mluvčí Regionální rady Moravskoslezsko Michal Sobek. Upřesnil, že vysoké náklady jsou způsobeny především nutnými demolicemi a přeložkami sítí. V blízkosti Vysoké pece č. 1 vznikne také nové parkoviště.

Prodloužení Ruské ulice je jedním z projektů integrovaného plánu rozvoje města. Na financování projektů ze dvou těchto plánů má krajské město vyčleněno zhruba jednu a půl miliardy korun. Peníze město investuje do cyklostezek a úpravu břehů Ostravice, okolí Karoliny nebo do vylepšení zoologické zahrady.

Regionální rada Moravskoslezsko zodpovídá v letech 2007 až 2013 za využití bezmála dvaceti miliard korun z evropských fondů, které jsou určené na rozvoj kraje. Doposud podpořila kolem osmi set projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, rozvoje měst a venkova, cestovního ruchu nebo regenerace brownfields.