Město vybralo další rodiny, kterým pomůže zlepšit jejich sociální situaci

Ostrava – Dalších 35 lidí zahrnula ostravská radnice do programu sociální inkluze. Lidem na okraji společnosti chce sehnat bydlení, práci a vzdělání. Má ale podmínku, lidé nesmějí být zadlužení. Od začátku roku stál program přes tři miliony korun. Z prvních čtyř rodin, které do něj vstoupili letos v únoru, už byla jedna vyloučena. Jeden z mužů totiž odmítl nabízenou práci.

Irena Plachká měla štěstí, byla vybrána do programu, který ji má pomoci žít lepší život. Dnes začala pracovat jako pomocná pracovnice v sociálních službách. Ze začátku bude pomáhat v centru, které se věnuje romským dětem. V září sama usedne do školní lavice. „Těším se a mám trošku trému, dlouho jsem se nic neučila,“ říká Irena Plachá.

Dalších osm lidí z ostravských Radvanic si v rámci sociálního začleňování opravuje byty, ve kterých poté bude bydlet. Lidé opravují omítky, čistí sklepy, půdy i střechy svých budoucích domovů.

Vrátit lidi, kteří celý život pobírali sociální dávky, zpět do společnosti a naučit je pracovat, není podle odborníků vůbec jednoduché. I to je jeden z důvodů, proč není do programu zařazeno více lidí najednou. „Když si vezmeme, že dvě tři generace rodin žijí v takových podmínkách, že standardem je přijímat sociální dávky, tak vymanění se z toho kolotoče je zdlouhavé,“ vysvětluje Ivana Nesétová.

Video Reportáž Pavlíny Daňkové
video

Reportáž Pavlíny Daňkové

Na ulici, v ubytovnách, azylových domech nebo zařízeních charity končí podle sociálních pracovníků stále více lidí. Na pokračování sociální inkluze chce proto město čerpat peníze z evropské unie.