Vesnicí roku Moravskoslezského kraje je Jeseník nad Odrou

Jeseník nad Odrou – Titul Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2013 získal Jeseník nad Odrou na Novojičínsku. Smyslem soutěže je vyzdvihnout pozitivní příklady života na vesnici a zdůraznit mimo jiné význam komunitního života. A ten je právě v této vesnici, jehož velkou přidanou hodnotu je i umístění v krásné přírodě Chráněné krajinné oblasti Poodří, velmi bohatý.

„Naše obec má dvanáct set obyvatel, ale funguje u nás patnáct občanských sdružení a spolků a další neregistrované skupiny,“ uvedl starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček. Příkladem je činnost sdružení Bayerův odkaz, kterému se podařilo ve spojení s německými rodáky vybudovat takzvanou Františkovou cestu. Tvoří ji několik naučných zastavení v obci Blahutovice – jedné z pěti vesnic, které Jeseník nad Odrou tvoří. „Je také dobře, že se podařilo zpřístupnit místní minerální prameny a každý, kdo chce, může okusit Jesenickou kyselku,“ zdůraznil starosta.

Soutěžní komise hodnotila vedle společenského života a aktivity občanů celkový obraz vesnice, její vybavenost a infrastrukturu, spolupráci obce s podnikateli, stav veřejného prostoru, péči o zeleň a krajinu a také koncepční dokumenty obce.

Na druhém místě krajské soutěže se umístila opavská vesnice Služovice, na třetí místo komise vybrala Žabeň, která leží na Frýdecko-Místecku. Vítěz postupuje do celostátního kola.