V Českém Těšíně bude školka už pro dvouleté děti

Český Těšín – Vedení města se rozhodlo vyjít vstříc matkám, které se potřebují vrátit do práce dříve. Od druhého září se proto v Českém Těšíně v Ostravské ulici otevře zvláštní třída mateřské školky, která bude určená dětem od dvou do tří let.

Zdroj: ČTK/PICTURE ALLIANCE Autor: Julian Stratenschulte

„Vycházíme vstříc rostoucí poptávce po umísťování dětí mladších tří let. Pro nadcházející školní rok nebylo umístěno 93 těchto dětí. Při zápisu do nově otevřené třídy, který proběhl začátkem července, bylo zaevidováno 31 žádostí,“ řekl místostarosta Stanislav Folwarczny.

Třída má kapacitu 25 míst a dětem se budou věnovat dvě pedagogické pracovnice a jedna asistentka. „V případě další poptávky v příštím období je navíc možno po nutných stavebních úpravách a dovybavení zprovoznit nevyužitou třídu mateřské školy ve Svibici na Okružní.“

Mateřská školka
Zdroj: ČTK/PICTURE ALLIANCE
Autor: Julian Stratenschulte

Část peněz poskytne město. „Je třeba si uvědomit, že tyto třídy jsou finančně nákladnější než klasické mateřinky od tří let věku dítěte. Kapacita oddělení musí být dle zákona menší a navíc město musí dětem platit asistentku, jelikož jejich potřeby na zajištění péče jsou větší,“ dodal Folwarczny.

Děti budou moct být v oddělení pouze rok, pak budou přeřazeni do klasické mateřské školky.  „Cílem je pravidelná péče o dítě ve věku zpravidla od dvou a půl roku do doby přeřazení dítěte do běžné třídy mateřské školy. To znamená, že zde bude moci být pouze jeden školní rok,“ uvedla vedoucí oddělení školství Městského úřadu v Českém Těšíně Alena Nawratová.

Školka přijímá přednostně děti pracujících. Pracovnice budou zajišťovat přiměřené vzdělávání dítěte v souladu se školským vzdělávacím programem, bude poskytována výchovná péče zaměřená na rozvoj osobnosti a schopností dítěte, na jeho kulturní a hygienické návyky přiměřené jeho věku.

Stavební úpravy nevyužitých prostor přišly město na dva miliony korun. Předškoláci navíc dostali do města nové vybavení za 400 tisíc korun.