AVÍZO: Výstava Finistere v Chebu

Galerie 4 v Chebu nabídne od pátku 6. 9. 2013 do pondělí 30. 9. 2013 výstavu „Finistere – Konec země“. Zahájena bude v pátek 6. září 2013 v 18.00 hodin. Jde o závěrečnou výstavu stejnojmenného česko-francouzského projektu, který probíhal v letech 2010 až 2012. Budou vystaveny fotografie z obou částí workshopu, jak z francouzské, tak ze západu Čech.

Spolupráce Galerie 4 s bretonskými umělci vznikla počátkem 90. let recipročními výstavami v galerii Le Lieu v Lorient, kde byla představena např. Dana Kyndrová, Jindřich Štreit, WeeGee a další autoři a Galerie 4 uváděla bretonské autory Francoise Puyplata, René Prigenta, Williama Roppa a další.

Z výstavy "Finistere – Konec země"
Z výstavy „Finistere – Konec země“

V roce 1999 jsme uspořádali první společný workshop v Quimperle a Chebu pod vedením Pavla Máry a tento workshop se stal impulsem pro francouzské fotografy k založení umělecké asociace La Veduta.

Finistere - Lukáš Kliment
Finistere - Lukáš Kliment

Workshop „Finistere - Konec země“ byl pojmenován podle francouzského departmentu, ale i podle geografické polohy Chebska. V roce 2010 se sešli čeští a bretonští umělci na pobřeží Atlantiku, aby společně vytvořili „portrét“ kraje Finistere. V roce 2011 proběhl workshop se stejnými lidmi a tématem v Karlovarském kraji na Chebsku. Účastníci z obou zemí pracovali současně na trasách (lokacích), které pro ně připravila Galerie 4. Lokace byly vybírány tak, aby účastníci měli možnost poznat pohraniční krajinu, vesnice a města, ale i důsledky 2. světové války na tento region (zmizelé vesnice po vystěhování německého obyvatelstva na jedné straně a na druhé straně pracovní zajatecký tábor v Rolavě). Navštívili kulturní instituce, galerie muzea našeho regionu.

Každý den probíhaly semináře, na kterých se účastníci dozvěděli o historii a současnosti míst na trasách, měli možnost vidět historické fotografie z měst a vesnic těchto tras.

Na závěr workshopu byla otevřena 1. část výstavy v Galerii 4 v Chebu. Společná práce českých a francouzských fotografů přinesla řadu neotřelých pohledů nejen na pohraniční region a z širšího pohledu prospěla propagaci Karlovarského kraje, protože i pro české účastníky byla některá místa zcela neznámá. Workshop byl přínosem v různém tvůrčím přístupu ke zpracování stejného tématu různými umělci, výměně zkušeností. Společná práce přispěla i k dále se rozvíjející spolupráci trvající již dvacet let.

V roce 2012 proběhla výstava z obou částí workshopu s velkým úspěchem v Quimperle v Galerii Presidial a v Lyceu Kerneuzec.

Z výstavy "Finistere – Konec země"
Z výstavy „Finistere – Konec země“

Sedmnáct autorů z obou zemí představuje široké spektrum prací, které subjektivně mapují obě území ve stejném čase i místě. I přes různorodost pohledů jednotlivých autorů se dá výstava rozdělit na několik částí, které jsou velmi kompaktní.

Instalace tvoří malou, nikoli však přehlédnutelnou část výstavy. „Koberec“ se stylizovanými malířskými portréty účastníků (Yves-Marie Gillardeau) spolu s oboustrannými rámečky, zavěšenými volně v prostoru , které obsahují obrazové i reálné fragmenty z obou zemí (Hana Olišarová) a „deník“ obou workshopů (Gwenola Haumont) nás vtahují nejen do jednotlivých míst, ale zachycují i přátelskou atmosféru workshopu.

Koncept zachycující prostředí staré farmy a život farmáře na břehu Atlantiku (Lukáš Kliment) spolu s polyptychy „konců země“ (Bořivoj Hořínek) a hravým konceptem „Bretonské slunce“ (Tomáš Voborník) dávají nahlédnout do romantiky, ale i nelehké reality obou krajin.

Obě krajiny jsou velmi inspirující, což se projevilo na výrazně barevně pozměněných krajinách s použitím barevných blesků (David Kurc) i na nostalgicky monochromatických fotografiích (Zbyněk Illek), ale i výborné kolekci stylizovaných černobílých fotografiích (Bob Nicol). Výtvarnou fotografii reprezentují také práce Fabrice Thomase.

Dokumentární fotografie je zastoupena souborem z vetešnicví (Gustav Lipták), životem na ulicích (Chloe Seguin) a typicky humorně laděnými pracemi Jana Schýbala. Subjektivně laděný černobílý dokument architektonických fragmentů (Jiří Práznovský) a barevně citlivý soubor pohledů na předměty každodenní potřeby a architekturu (Gwen Broudic) výborně doplňují tuto část výstavy.

Výtvarníky představují vedle Yves-Marie Gillrdeau i textilní tapisérie (Silvie Křížková) vyjádřující stále se měnící barevnost oceánu a krajiny a mozaika letristicky pojaté ilustrace Tristana Le Braz.

Galerie je přístupna veřejnosti: ÚT – PÁ 10.00-18.00, SO 10.00-17.00.

Hana Olišarová, Cheb