ČSSD zahájila kampaň v Ostravě, padaly programové sliby

Ostrava – „ČSSD se rozhodla právě tady v Ostravě, v Moravskoslezském kraji zahájit volební kampaň, která předchází klíčovým volbám. Posledních 7 let se ve vládě střídaly pravicové strany… Před námi je jedinečná možnost dosáhnout pozitivní změny a sociální demokracie je připravena, pokud uspěje ve volbách, takovouto změnu garantovat,“ prohlásil při zahájení oranžové předvolební kampaně přededa ČSSD Bohuslav Sobotka. Deníku Právo se předtím svěřil s myšlenkou vytvořit silnou státní banku, třeba posílením stávající Českomoravské záruční a rozvojové banky, která by nadále poskytovala programy státní podpory podnikání a také nabízela univerzální komerční služby.

Co padlo při zahájení předvolební kampaně ČSSD o programových plánech:

Zaměření na 3 stěžejní oblasti

  • HOSPODÁŘSKÝ RŮST – Aktivní politika zaměstnanosti; podpora veřejných investic do dopravní infrastruktury, do bydlení a zateplování domů, do protipovodňových opatření a dalších oblastí, kde bude šance podpořit vzestup české ekonomiky
  • NÁPRAVA CHYB PRAVICOVÝCH REFOREM – Návrat k valorizaci důchodů podle vývoje cen; obnova výplaty nemocenské v prvních třech dnech nemoci; progresivní zdanění; zrušení druhého pilíře v rámci penzijní reformy.
  • OBNOVA FUNGUJÍCÍHO STÁTU – Dostupnost veřejných služeb; kvalitní a zároveň cenově dostupné zdravotnictví – nové nastavení podmínek financování veřejného zdravotnictví, jeho udržení na bázi neziskových nemocnic; školství produkující zaměstnatelné lidi, rovný přístup ke vzdělání bez ohledu na sociální původ, uzákonění posledního roku předškolního vzdělávání, využití sítě středních škol a učňovských oborů k rekvalifikaci lidí pro trh práce.
Video ČSSD v Ostravě zahájila kampaň
video

ČSSD v Ostravě zahájila kampaň

OSTATNÍ – Kvalitnější potraviny na pultech obchodních řetězců, ochrana před dovozem nekvalitních či závadných potravin, regulace obchodních řetězců; podpora bezpečnostních sborů a složek záchranného systému; kvalitní úřady práce zprostředkovávající lidem práci.

Michal HašekMístopředseda ČSSD Michal Hašek: „My se zavazujeme občanům, že v případě volebního úspěchu a převzetí odpovědnosti nebude pokračovat tichá a plíživá privatizace základních veřejných služeb.“