AVÍZO: BIBLE KRALICKÁ 1613–2013

Bible kralická stala jedním z klenotů národní kultury. Národní knihovna České republiky v roce čtyřstého výročí jejího posledního předbělohorského vydání připravila výstavu, která je dosud nejucelenější výstavou k tomuto tématu.

Bible kralická je nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším českým humanistickým překladem a prvním úplným biblickým textem přeloženým do češtiny se soustavným ohledem na původní jazyky. Vznikla ve druhé polovině 16. století a na dlouhá staletí se stala vzorem klasické češtiny a „národní biblí“, i když do poloviny 19. století byla tištěna převážně mimo české země.